Prelegenci


A B C D F G H J K L Ł M N O P R S T W Z
Jarosław Borowski

Jarosław Borowski

burmistrz Bielska Podlaskiego

Bielszczanin z urodzenia. Magister ekonomii, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1996 r. – kierunek: business administration oraz 2009 r. – studia podyplomowe: zarządzanie wartością klienta), certyfikowany audytor wewnętrzny wg ISO 9001 (2010 r.).
Przez wiele lat zawodowo związany z przedsiębiorczością. W l. 1995-2013 w firmie DanWood sp. z o.o. (wcześniej: Unibud SA i Budimex Danwood sp. z o.o.) zaczynał od stanowisk specjalistów ds.: promocji, marketingu, inwestycji kapitałowych. Później pracował jako kierownik działu marketingu oraz działu ekonomicznego, a następnie kierownik oddziału rynku brytyjskiego i działu sprzedaży. W l. 2010-13 był pełnomocnikiem zarządu spółki ds. zarządzania jakością i kontroli wewnętrznej. Do jego zadań należało m.in. wprowadzenie spółki do obrotu publicznego, zarządzanie wielomilionowymi budżetami reklamowymi w różnych krajach, zorganizowanie zewnętrznej sieci sprzedaży w Polsce, Irlandii i Wielkiej Brytanii, nadzór nad systemem jakości ISO 9001 w firmie.
W samorządzie od 2010 r. – najpierw jako Radny Miasta Bielsk Podlaski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, członek Komisji Finansów i Budżetu Miasta oraz Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Od 30 grudnia 2013 r. do 30 listopada 2014 r. był Pełniącym Funkcję Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski. 1 grudnia 2014 r. objął obowiązki Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski w wyniku zwycięstwa w pierwszej turze wyborów powszechnych.
Wprowadził w Bielsku Podlaskim zwyczaj decydowania przez mieszkańców o sposobie wydatkowania części miejskich środków finansowych poprzez Budżet Obywatelski. Dzięki temu powstały m.in. boiska szkolne i skatepark, a na 2017 r. zaplanowano budowę siłowni na świeżym powietrzu, placu zabaw dla dzieci oraz automatycznego systemu nawadniania boiska miejskiego. Zrealizowano też wiele inicjatyw społecznych, w tym niepowtarzalny projekt filmowy pt. „Wnyki”, który jest pełnometrażowym nawiązaniem do powstałego przed laty także w Bielsku Podlaskim filmu Jerzego Hoffmana „Znachor”.
Od 2014 r. w Bielsku Podlaskim zrealizowano wiele inwestycji, m.in. uregulowano koryto rzeki Białej, co pomaga w zapobieganiu wiosennym podtopieniom, wyremontowano Miejską Bibliotekę Publiczną, wybudowano i przebudowano szereg dróg i kanalizacji, przeprowadzono termomodernizację budynków szkół i przedszkoli. Przy wsparciu finansowym Miasta Bielsk Podlaski w 2017 r. rozpoczęto budowę hali sportowej, a w lipcu tego roku bardzo wysokie 9. miejsce na liście rankingowej NFOŚ-u uzyskał projekt dotyczący uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w mieście, co pozwoli na pozyskanie dofinansowania wysokości ponad 37 mln zł na zadanie warte niemal 71 mln zł. Aktualnie przygotowywany jest Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Bielsk Podlaski, w ramach którego zaplanowano 34 przedsięwzięcia, w tym również inwestycyjne, m.in. dotyczące budowy Bielskiego Centrum Kultury. Miasto stara się też o pozyskanie środków na modernizację terenów zielonych.
Bielsk Podlaski zdobył status trzeciego subregionalnego ośrodka wzrostu w województwie podlaskim. W mieście prężnie rozwija się biznes, bezrobocie jest na rekordowo niskim poziomie, a samorząd stara się o pozyskanie nowych inwestorów. W tym celu przygotowano tereny inwestycyjne i powstała Podstrefa Bielsk Podlaski Suwalskiej Specjalnej Stefy Inwestycyjnej.
W 2015 r., przy wsparciu burmistrza Jarosława Borowskiego, w Bielsku Podlaskim powstała Bielska Rada Działalności Pożytku Publicznego, która jest organem doradczym, w którym zasiadają przedstawiciele organizacji pozarządowych. Od 2017 r. realizowany jest też – wspólnie z Politechniką Białostocką – program edukacyjny „Bielski Uniwersytet Dziecięcy”.

Bierze udział w sesjach:

 • Budownictwo i przemysł drzewny

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Budownictwo i przemysł drzewny

  • Konkurencyjne drewno. Potencjał produkcji przemysłu drzewnego w kontekście budownictwa mieszkaniowego
  • Krajowe i eksportowe doświadczenia producentów domów drewnianych
  • Polskie Domy Drewniane – pomysł na popularyzację drewna w mieszkalnictwie
  • Polskie centra eksportu budownictwa drewnianego – korzyści dla biznesu, samorządu, społeczeństwa

  Budownictwo i przemysł drzewny


POWRÓT