AGENDA

Budownictwo i przemysł drzewny

3 października 2018 • 12:30-14:00 • Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Tematyka

  • Konkurencyjne drewno. Potencjał produkcji przemysłu drzewnego w kontekście budownictwa mieszkaniowego
  • Krajowe i eksportowe doświadczenia producentów domów drewnianych
  • Polskie Domy Drewniane – pomysł na popularyzację drewna w mieszkalnictwie
  • Polskie centra eksportu budownictwa drewnianego – korzyści dla biznesu, samorządu, społeczeństwa