Spotkania gospodarcze Polska-Litwa


  • Współpraca w sektorze paliw i energii – w kierunku wspólnego bezpieczeństwa.
  • Transgraniczne projekty w infrastrukturze drogowej i kolejowej. Jak przejść od wizji do realizacji?
  • Produkcja i usługi – specjalizacje i komplementarność obu gospodarek.
  • Sektor budowlany, termomodernizacja i infrastruktura, chemia i tworzywa – możliwości dla polskich i litewskich firm.