O Kongresie


Poprzednie edycje Wschodniego Kongresu Gospodarczego (WKG) dowiodły, jak ważna, potrzebna jest wielowątkowa, aktualna, tematycznie zróżnicowana debata o przyszłości Polski Wschodniej.

Wydarzenie to, gromadzące co roku grono prestiżowych gości ze świata polityki i biznesu, przyjmowane jest z uznaniem przez środowiska gospodarcze i samorządowe. Kongres zyskał stały szeroki przekaz medialny i stanowi trwały element cyklicznej debaty publicznej o perspektywach wschodnich regionów naszego kraju.

Tegorocznemu, piątemu już Kongresowi, który odbędzie się w Białymstoku w dniach 3-4 października 2018 r., towarzyszy hasło “Tu spotyka się Zachód ze Wschodem”, podkreślając intencje przyświecające organizatorowi i partnerom Kongresu – chęć tworzenia otwartej przestrzeni do dyskusji, do konfrontowania i zbliżania stanowisk, poszukiwania tego, co wspólne, twórcze, co służy rozwojowi.

Nowe czynniki kształtujące sytuację w gospodarce Polski i Europy, dynamika zmian w regionie, nowe czynniki wzrostu, nowe szanse, wyzwania i problemy sprawiają, że zdecydowanie jest o czym dyskutować.

Agenda piątej edycji Wschodniego Kongresu Gospodarczego (w załączeniu) obejmuje w tym roku szerokie spektrum tematów – od niełatwych relacji między Unią Europejską a wschodem Europy, poprzez zagadnienia współpracy międzynarodowej, eksportu i ekspansji gospodarczej, po przemiany związane z cyfryzacją.

Motyw nowych technologii zmieniających gospodarkę i życie, niosących niezwykłe możliwości i nieznane zagrożenia będzie się przewijał w wielu punktach programu dwudniowego Kongresu.

O przeobrażeniach sektora energii chcemy dyskutować, kładąc nacisk na środowiskowy i społecznym kontekst – źródła odnawialne, nowe czyste technologie, zagospodarowanie odpadów i jakość powietrza.

Inwestycje z ich szerokim finansowym fundamentem, budownictwo mieszkaniowe w nowej sytuacji, trudne realia rynku pracy, kadry i edukacja dla gospodarki to tematy kluczowe dla wschodniego makroregionu Polski.

Nie zabraknie problematyki rynku rolno-spożywczego, usług medycznych, handlu i turystyki oraz ciekawych przybliżeń dotyczących m.in. rozwoju miast, budownictwa drewnianego czy sukcesji w firmach rodzinnych.

Zakres tematyczny uzupełnią międzynarodowe dwustronne spotkania gospodarcze – Polska-Litwa i Polska-Białoruś. To ważni i perspektywiczni partnerzy polskiej gospodarki.

Po raz kolejny wybierzemy TOP Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej oraz TOP Pracodawców, promując wzorcowe przedsięwzięcia i standardy. Podejmiemy temat młodej, innowacyjnej przedsiębiorczości i po raz drugi wytypujemy wiodące start-upy Polski Wschodniej.

O wartości takich wydarzeń jak Kongres decyduje – obok interesującej agendy – przede wszystkim kompetentne grono zaangażowanych w projekt uczestników: polityków, liderów życia gospodarczego, przedstawicieli biznesu, ekspertów i naukowców. 

Przed nami dwa dni debat i dyskusji, a także spotkania i wydarzenia towarzyszące. Ponad tysiąc gości z kręgu biznesu, polityki, samorządów i świata nauki – zaświadcza co roku, że w przypadku WKG mamy do czynienia nie tylko z największym, ale i z najciekawszym tego typu wydarzeniem w Polsce Wschodniej.

Serdecznie zapraszamy!