AGENDA

Rola Dialogu Społecznego w kształtowaniu rzeczywistości społeczno-gospodarczej województw Polski Wschodniej

3 października 2018 • 16:30-18:00 • Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Tematyka

  • Rola dialogu społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym
  • Doświadczenia Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego z Polski Wschodniej w kontekście wpływu na rozwój lokalny i regionalny
  • Modelowanie współpracy. Potrzeba wzmocnienia dialogu między pracodawcami, związkami zawodowymi, rządem i samorządem
  • Przyszłość dialogu w kontekście zmian legislacyjnych
  • Dialog regionalny a dialog na szczeblu krajowym – relacje między RDS a WRDS-ami
  • Kompetencje WRDS-ów w stosunku do organów centralnych.