Prelegenci


A B C D F G H J K L Ł M N O P R S T W Z

Henryk Nakonieczny

członek Prezydium Komisji Krajowej

NSZZ „Solidarność“

Bierze udział w sesjach:

 • Rola Dialogu Społecznego w kształtowaniu rzeczywistości społeczno-gospodarczej województw Polski Wschodniej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Rola Dialogu Społecznego w kształtowaniu rzeczywistości społeczno-gospodarczej województw Polski Wschodniej

  • Rola dialogu społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym
  • Doświadczenia Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego z Polski Wschodniej w kontekście wpływu na rozwój lokalny i regionalny
  • Modelowanie współpracy. Potrzeba wzmocnienia dialogu między pracodawcami, związkami zawodowymi, rządem i samorządem
  • Przyszłość dialogu w kontekście zmian legislacyjnych
  • Dialog regionalny a dialog na szczeblu krajowym – relacje między RDS a WRDS-ami
  • Kompetencje WRDS-ów w stosunku do organów centralnych.

  Rola Dialogu Społecznego w kształtowaniu rzeczywistości społeczno-gospodarczej województw Polski Wschodniej

  • Henryka Bochniarz - prezydent, Konfederacja Lewiatan, wiceprzewodnicząca, Rada Dialogu Społecznego
  • Ewa Bujwid-Kurek - kierownik, Katedra Współczesnych Transformacji Politycznych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński
  • Artur Chojecki - przewodniczący, WRDS województwa warmińsko-mazurskiego, wojewoda warmińsko-mazurski
  • Jerzy Leszczyński - marszałek województwa podlaskiego
  • Henryk Nakonieczny - członek Prezydium Komisji Krajowej, NSZZ „Solidarność“
  • Bohdan Paszkowski - wojewoda podlaski, -
  • Waldemar Pędziński - wiceprzewodniczący, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Białymstoku
  • Edward Tomasz Połaski - prezes, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie

POWRÓT