Prelegenci


A B C D F G H J K L Ł M N O P R S T W Z
Henryka Bochniarz

Henryka Bochniarz

prezydent, Konfederacja Lewiatan, wiceprzewodnicząca

Rada Dialogu Społecznego

Bierze udział w sesjach:

 • Inauguracja: Tu spotyka się Zachód ze Wschodem

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Inauguracja: Tu spotyka się Zachód ze Wschodem

  • Europejska gospodarka tu i teraz. Źródła i bariery wzrostu. Wolność a protekcjonizm. Otwarcie a izolacja
  • Szanse i pułapki rozwojowe wynikające z uwarunkowań społeczno-politycznych i gospodarczych w UE oraz na Wschodzie: Białoruś, Rosja i Ukraina
  • Wschodnie sąsiedztwo Polski, Litwy i Europy w czasach kryzysu. Czy/jak współpracować gospodarczo w trudnej sytuacji geopolitycznej?
  • Polska Wschodnia na rubieżach zmieniającej się Europy. Konteksty – polityczny i gospodarczy
  • Nowe priorytety finansowe UE na lata 2020-2026. Konsekwencje dla Polski Wschodniej

  Inauguracja: Tu spotyka się Zachód ze Wschodem

 • Rola Dialogu Społecznego w kształtowaniu rzeczywistości społeczno-gospodarczej województw Polski Wschodniej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Rola Dialogu Społecznego w kształtowaniu rzeczywistości społeczno-gospodarczej województw Polski Wschodniej

  • Rola dialogu społecznego w rozwoju społeczno-gospodarczym
  • Doświadczenia Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego z Polski Wschodniej w kontekście wpływu na rozwój lokalny i regionalny
  • Modelowanie współpracy. Potrzeba wzmocnienia dialogu między pracodawcami, związkami zawodowymi, rządem i samorządem
  • Przyszłość dialogu w kontekście zmian legislacyjnych
  • Dialog regionalny a dialog na szczeblu krajowym – relacje między RDS a WRDS-ami
  • Kompetencje WRDS-ów w stosunku do organów centralnych.

  Rola Dialogu Społecznego w kształtowaniu rzeczywistości społeczno-gospodarczej województw Polski Wschodniej

  • Henryka Bochniarz - prezydent, Konfederacja Lewiatan, wiceprzewodnicząca, Rada Dialogu Społecznego
  • Ewa Bujwid-Kurek - kierownik, Katedra Współczesnych Transformacji Politycznych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Jagielloński
  • Artur Chojecki - przewodniczący, WRDS województwa warmińsko-mazurskiego, wojewoda warmińsko-mazurski
  • Jerzy Leszczyński - marszałek województwa podlaskiego
  • Henryk Nakonieczny - członek Prezydium Komisji Krajowej, NSZZ „Solidarność“
  • Bohdan Paszkowski - wojewoda podlaski, -
  • Waldemar Pędziński - wiceprzewodniczący, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Białymstoku
  • Edward Tomasz Połaski - prezes, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie

POWRÓT