Prelegenci


A B C D F G H J K L Ł M N O P R S T W Z

Ewa Frołow

ekspert ds. uczenia się w projekcie ZSK2

Instytut Badań Edukacyjnych

Bierze udział w sesjach:

 • Kadry dla gospodarki Polski Wschodniej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Kadry dla gospodarki Polski Wschodniej

  • Rynek pracy Polski Wschodniej – aspiracje a problemy demograficzne
  • Miejsca pracy kreowane przez innowacyjną gospodarkę
  • Zapotrzebowanie na siłę roboczą a migracje. Gdzie tkwią rezerwy? Jak utrzymać pracowników?
  • Kształcenie zawodowe – zawody przyszłości. Model dualny. Rozwój szkolnictwa specjalistycznego
  • Współpraca przedsiębiorców z uczelniami i szkołami. Realizacja prac badawczo-rozwojowych
  • Inicjatywy ekonomii społecznej w kreowaniu miejsc pracy

  Kadry dla gospodarki Polski Wschodniej

  • Aneta Andruszkiewicz - dyrektor personalna, Unibep SA
  • Rafał Bednarczyk - członek zarządu, dyrektor operacyjny, Track Tec SA
  • Anna Fiedorczuk - doradca regionalny ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych
  • Ewa Frołow - ekspert ds. uczenia się w projekcie ZSK2, Instytut Badań Edukacyjnych
  • Roman Kaczyński - prorektor, Politechnika Białostocka
  • Krzysztof Kouyoumdjian - dyrektor ds. relacji zewnętrznych, CEDC International Sp. z o.o.
  • Jarosław Sadowski - wicedyrektor, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
  • Beata Sulima - doradca regionalny ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych
  • Jacek Ziarno - redaktor naczelny, Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł

POWRÓT