AGENDA

Kadry dla gospodarki Polski Wschodniej

4 października 2018 • 11:30-13:00 • Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Tematyka

  • Rynek pracy Polski Wschodniej – aspiracje a problemy demograficzne
  • Miejsca pracy kreowane przez innowacyjną gospodarkę
  • Zapotrzebowanie na siłę roboczą a migracje. Gdzie tkwią rezerwy? Jak utrzymać pracowników?
  • Kształcenie zawodowe – zawody przyszłości. Model dualny. Rozwój szkolnictwa specjalistycznego
  • Współpraca przedsiębiorców z uczelniami i szkołami. Realizacja prac badawczo-rozwojowych
  • Inicjatywy ekonomii społecznej w kreowaniu miejsc pracy