Prelegenci


A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T V W Z Ż
Dariusz Wasilewski

Dariusz Wasilewski

ekspert rynku ochrony zdrowia

Fundacja Republikańska

- prawnik, MBA;

- współtwórca powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, pierwszy dyrektor Podlaskiej Kasy Chorych, były z-ca prezesa NFZ, organizator studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia, Ubezpieczenia i prawo medyczne. Ekspert w Ministerstwie Rozwoju;

- specjalizuje się w zarządzaniu i finansach, systemach informacyjnych w opiece zdrowotnej oraz problematyce modeli opieki zdrowotnej;

- organizator i koordynator kilkunastu konferencji szkoleniowych i naukowych;

- zajmuje się od 17 lat doradztwem i projektami dofinansowanymi z funduszy UE. Autor i kierownik kilkunastu projektów dotacyjnych. Specjalizuje się w projektach naukowo-badawczych, innowacyjnych, doradczych w zakresie MSP, edukacji menadżerskiej;

- uzyskał dyplom za Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2014, wyróżnienie w kategorii: Lider Roku w Ochronie Zdrowia 2014 – Zdrowie Publiczne; Dyplom uznania za szczególne zasługi w budowaniu od podstaw systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, determinację i poświęcenie w organizowaniu Kas Chorych;

- Był przedstawicielem Ministerstwa Zdrowia w Zespole oceniającym program rozwoju powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych programowanych przez Rząd Polski i Bank Światowy 1999 r.. Ekspertem w zespole przygotowującym założenia systemu wprowadzającego koszyk świadczeń zdrowotnych w ramach prac Ministerstwa Zdrowia i Banku Światowego. Opracowanie biznes planu z wykorzystaniem narzędzi efektywnego zarządzania i oceny procedur medycznych (HTA, EBM, ABC/M- Activity Based Costing/Management);

- wykładowca, współredaktor sześciu książek naukowych, autor kilkunastu artykułów naukowych, kilkudziesięciu publicystycznych;

- autor najnowszego raportu Fundacji Republikańskiej pt. „Sieć szpitali - nowe rozwiązania i stare problemy. Zadłużenie szpitali publicznych jako ryzyko funkcjonowania nowego systemu”;

- żonaty, czworo dzieci, pasjonat historii i jazdy konnej.

Bierze udział w sesjach:

 • Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce

  • Nowe zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych – budżet, ryczałt, postępowania konkursowe – przegląd opinii
  • System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieć szpitali z perspektywy województw Polski Wschodniej
  • Mapy potrzeb zdrowotnych – jakie scenariusze dla regionu?
  • Podstawowa opieka zdrowotna, świadczenia ambulatoryjne i lecznictwo szpitalne – w jaki sposób skutecznie koordynować opiekę nad pacjentem?
  • Zmiany w ustawie o działalności leczniczej – oczekiwane skutki regulacji

  Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce

  • Agnieszka Biała - Zarządca , "Szpital Giżycki" Sp. z o.o. w restrukturyzacji
  • Bogdan Dyjuk - członek zarządu województwa podlaskiego
  • Janusz Bogdan Dzięcioł - prorektor ds. klinicznych i kształcenia podyplomowego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Cezary Ireneusz Nowosielski - dyrektor, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
  • Marek Skarzyński - dyrektor, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu
  • Joanna Szeląg - wiceprezes, Podlaski Związek Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie
  • Dariusz Wasilewski - ekspert rynku ochrony zdrowia , Fundacja Republikańska
  • Adam Robert Wiński - zastępca dyrektora ds. medycznych, Podlaski Oddział Wojewódzki, Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Piotr Wróbel - zastępca redaktora naczelnego, Rynek Zdrowia
  • Danuta Zawadzka - Dyrektor, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie

POWRÓT