Prelegenci


A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T V W Z Ż

Marek Skarzyński

dyrektor

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Piszu; B: Pisz, 27.06.1960; P: Juliusz Teodor 1931; Jadwiga 1938; MS: Krystyna (z d. Bogusz) 1958 - lekarz pediatra, specjalista medycyny ogólnej; Ch: Lidia 1984 - architekt, absolwentka Politechniki Warszawskiej; Marta 1986 - absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku; wnuk Tomasz 2014; Olga, absolwentka SGH w Warszawie 1991; E: 1967 - 1975 Szkoła Podstawowa w Piszu; 1975 - 1979 Liceum Ogólnokształcące w Piszu; 1979 - 1984 Wydział Inżynierii Lądowej na Politechnice Warszawskiej; Studia Podyplomowe z zakresu zarządzania organizacjami ochrony zdrowia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; Studia Podyplomowe z zakresu ochrony zdrowia - zarządzanie spółką prawa handlowego ochrony zdrowia; Ca: 1984 - rozpoczął karierę zawodową podejmując pracę jako kierownik w firmie budowlanej; 1990 - 1997 nauczyciel w Wiejskiej Szkole Podstawowej; 1997 - nadal, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Piszu; Aw: Srebrny Krzyż Zasługi; Medal przyznany przez Ministra Zdrowia ,,Zasłużony dla Ochrony Zdrowia"; Me: Prezes Związku Pracodawców Szpitali Warmii i Mazur; Członek Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; Radny Rady Miejskiej Białej Piskiej, 1994-1998; Radny Powiatu, 1998-2002; Ach: wieloletnie i sprawne zarządzanie Szpitalem Powiatowym w Piszu, który utrzymuje wysoką pozycję w kraju, w rankingach lansuje się w pierwszej 100. W roku 2015 Szpital zajął 69 miejsce co świadczy o wysokiej jakości świadczonych usług i dobrej renomie całego zespołu. Jako wybitny fachowiec budownictwa przeprowadził modernizację i remont Szpitala dążąc jednocześnie do spełnienia wymogów stawianych przez Ministerstwo Zdrowia. W 2014 Szpital uzyskał Certyfikat Akredytacyjny. Okres jego pracy w szpitalu to ciągła odpowiedzialność, której stara się sprostać zatrudniając wysoko wykwalifikowany personel, współpracowników i zakupując najnowszej generacji aparaturę medyczną w celu podniesienia standardu i zwiększenia dostępności usług medycznych świadczonych przez Szpital. Angażując się w powierzone zadania i funkcje zapewnia sprawne funkcjonowanie Szpitala; w życiu osobistym osiągnięciem jego jest rodzina, sukcesy córek i wnuk; LS: niemiecki, rosyjski; H: podróże, fotografia, architektura, dobry film, jazda rowerem, książki; RoS: nie ma jednoznacznej recepty na sukces, dla każdego ma on inne znaczenie i każdy w indywidualny sposób do niego dąży, jedyną receptę którą może zdradzić to wiara i umiejętność zjednywania ludzi do realizacji wspólnych projektów; Web: www.szpitalpisz.pl

Bierze udział w sesjach:

 • Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce

  • Nowe zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych – budżet, ryczałt, postępowania konkursowe – przegląd opinii
  • System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieć szpitali z perspektywy województw Polski Wschodniej
  • Mapy potrzeb zdrowotnych – jakie scenariusze dla regionu?
  • Podstawowa opieka zdrowotna, świadczenia ambulatoryjne i lecznictwo szpitalne – w jaki sposób skutecznie koordynować opiekę nad pacjentem?
  • Zmiany w ustawie o działalności leczniczej – oczekiwane skutki regulacji

  Kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce

  • Agnieszka Biała - Zarządca , "Szpital Giżycki" Sp. z o.o. w restrukturyzacji
  • Bogdan Dyjuk - członek zarządu województwa podlaskiego
  • Janusz Bogdan Dzięcioł - prorektor ds. klinicznych i kształcenia podyplomowego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Cezary Ireneusz Nowosielski - dyrektor, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
  • Marek Skarzyński - dyrektor, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu
  • Joanna Szeląg - wiceprezes, Podlaski Związek Lekarzy Pracodawców Porozumienie Zielonogórskie
  • Dariusz Wasilewski - ekspert rynku ochrony zdrowia , Fundacja Republikańska
  • Adam Robert Wiński - zastępca dyrektora ds. medycznych, Podlaski Oddział Wojewódzki, Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Piotr Wróbel - zastępca redaktora naczelnego, Rynek Zdrowia
  • Danuta Zawadzka - Dyrektor, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie

POWRÓT