Organizator


Organizatorem i inicjatorem Wschodniego Kongresu Gospodarczego jest Grupa PTWP SA

Grupa PTWP SA
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Plac Sławika i Antalla 1
40-163 Katowice
Tel. +48 32 209 13 03
e-mail: wkg@ptwp.pl
NIP: 954-21-99-882

sponsoring:
Tomasz Ruszkowski
e-mail: tomasz.ruszkowski@ptwp.pl

sprawy organizacyjne:
Agnieszka Jakubczyk
e-mail: agnieszka.jakubczyk@wschodnikongres.eu

Ewa Matera-Radek
e-mail: ewa.matera@wschodnikongres.eu