Współorganizatorzy

Współgospodarz

Partnerzy

Partnerzy Wspierający

Partnerzy Instytucjonalni

Patronat medialny

Aplikacja IV Wschodniego Kongresu Gospodarczego