Główne nurty tematyczne


Pomysł na Wschód

Potencjalne kierunki rozwoju Polski Wschodniej – perspektywy, priorytety, propozycje. Polityka i mechanizmy wsparcia w ramach programów UE oraz programów krajowych (PO Polska Wschodnia, Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w regionach Polski Wschodniej). Sukcesy i niedostatki.

Najbliższa Europa

Polityka zagraniczna – relacje z krajami sąsiadującymi z Polską Wschodnią. Polityczne fundamenty współpracy gospodarczej. Polityka UE wobec wschodnich sąsiadów Polski. Międzynarodowe projekty infrastrukturalne w transporcie i energetyce. Sztuka kształtowania relacji w niestabilnym i trudno przewidywalnym otoczeniu. To, co nas łączy – akcentowanie wspólnych interesów.