Główne nurty tematyczne


Pomysł na Wschód

Polityka i mechanizmy wsparcia w ramach programów UE oraz programów krajowych (PO Rozwój Polski Wschodniej, Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w regionach Polski wschodniej. Czy z punktu widzenia Brukseli PO RPW spełnił swe cele? Sukcesy i niedostatki. Oczekiwania wobec PO Polska Wschodnia 2014-2020 i innych programów unijnych.  Reindustrializacja z perspektywy wschodnich województw: możliwości i oczekiwania. Polityka klimatyczna Unii i gospodarka niskoemisyjna – wpływ na turystykę i gospodarkę makroregionu. Polityka zagraniczna – relacje z krajami sąsiadującymi z Polską Wschodnią.

Najbliższa Europa

Perspektywy rozwoju i przewagi konkurencyjne wschodnich regionów Europy. Kraje Europy środkowo-wschodniej wobec przeobrażeń Unii Europejskiej. Polityka UE wobec wschodnich sąsiadów Polski i jej wpływ na gospodarkę Polski Wschodniej. Z optymalną prędkością – krajowe koncepcje rozwojowe i poszukiwanie wspólnych celów. Międzynarodowe projekty w infrastrukturze komunikacyjnej, handlu, w polityce energetycznej i surowcowej.

Rząd i samorząd – wspólnie dla rozwoju

Plany administracji centralnej i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju Polski Wschodniej. Regionalne ambicje a interes kraju – stała potrzeba koordynacji i dialogu. Propozycje zmian ustrojowych – istotnych dla przyszłości samorządu terytorialnego w Polsce. Spotkanie marszałków Polski Wschodniej z przedstawicielami rządu.

Miasto i przyszłość. Praca, demografia, inwestycje

Kierunki i uwarunkowania rozwoju ośrodków miejskich w województwach Polski Wschodniej. Wielki potencjał mniejszych miast: usługi dla biznesu, zaawansowane technologie, edukacja, jakość życia. Partnerstwo miast (Ukraina, Białoruś, Polska) jako forpoczta dobrosąsiedzkich stosunków i współpracy gospodarczej. Spotkanie prezydentów miast Polski Wschodniej i wojewodów Polski Wschodniej z przedstawicielami rządu.