Prelegenci


A B C D F G H J K L Ł M N O P R S T W Z
Wojciech Kuta

Wojciech Kuta

redaktor naczelny

magazyn Rynek Zdrowia

Bierze udział w sesjach:

 • Rozwój systemu ochrony zdrowia w Polsce Wschodniej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Rozwój systemu ochrony zdrowia w Polsce Wschodniej

  • System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieć szpitali – podsumowania, wnioski, postulowane kierunki zmian
  • Mapy potrzeb zdrowotnych – jakie scenariusze dla regionu? Stan infrastruktury ochrony zdrowia w województwach Polski Wschodniej – ocena i główne kierunki przedsięwzięć inwestycyjnych
  • Zmiany w ustawie o działalności leczniczej – oczekiwane skutki regulacji
  • Koordynowana opieka zdrowotna w wybranych województwach – m.in. KOS-zawał i pilotaż POZ Plus
  • Sytuacja kadrowa w jednostkach ochrony zdrowia Polski Wschodniej – wybrane zagadnienia

  Rozwój systemu ochrony zdrowia w Polsce Wschodniej

  • Jakub Adamski - dyrektor, Departament Analiz i Strategii, Ministerstwo Zdrowia
  • Bogusław Dębski - prezes zarządu, Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o.
  • Bogdan Dyjuk - członek zarządu województwa podlaskiego
  • Marzena Juczewska - zastępca dyrektora ds. medycznych, Podlaski Oddział Wojewódzki, Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Zbigniew J. Król - zastępca dyrektora ds. klinicznych i naukowych, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2017-2019
  • Wojciech Kuta - redaktor naczelny, magazyn Rynek Zdrowia
  • Adam Szałanda - dyrektor, Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach
 • Innowacje w sektorze medycznym

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Innowacje w sektorze medycznym

  • Miejsce innowacyjnej medycyny w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
  • E-zdrowie – innowacyjny system informatyczny usług medycznych
  • Potencjał badawczo-rozwojowy uczelni medycznych i szpitali uniwersyteckich w Polsce Wschodniej
  • Przykłady udanych komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych w sektorze medycznym w wybranych województwach
  • Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej i wdrażania nowych technologii medycznych
  • Medyczne start-upy w Polsce Wschodniej

  Innowacje w sektorze medycznym

  • Agnieszka Aleksiejczuk - dyrektor, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
  • Wojciech Kuta - redaktor naczelny, magazyn Rynek Zdrowia
  • Roman Lewandowski - dyrektor, Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
  • Andrzej Małkowski - kierownik, Biuro Transferu Technologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  • Grażyna Rydzewska - kierownik, Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
  • Tomasz Szelągowski - prezes zarządu, Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED

POWRÓT