Prelegenci


A B C D F G H J K L Ł M N O P R S T W Z
Marzena Juczewska

Marzena Juczewska

zastępca dyrektora ds. medycznych

Podlaski Oddział Wojewódzki, Narodowy Fundusz Zdrowia

Jest absolwentką Akademii Medycznej w Białymstoku. Posiada specjalizację z radioterapii onkologicznej. Ukończyła także studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia.
W swojej karierze zawodowej była związana przede wszystkim z Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, gdzie pracowała jako lekarz od 1980 roku, a także z Akademią Medyczną (Uniwersytetem Medycznym) w Białymstoku oraz Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym.
Przez 13 lat, do 2017 r., była dyrektorem Białostockiego Centrum Onkologii.

Bierze udział w sesjach:

 • Rozwój systemu ochrony zdrowia w Polsce Wschodniej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Rozwój systemu ochrony zdrowia w Polsce Wschodniej

  • System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieć szpitali – podsumowania, wnioski, postulowane kierunki zmian
  • Mapy potrzeb zdrowotnych – jakie scenariusze dla regionu? Stan infrastruktury ochrony zdrowia w województwach Polski Wschodniej – ocena i główne kierunki przedsięwzięć inwestycyjnych
  • Zmiany w ustawie o działalności leczniczej – oczekiwane skutki regulacji
  • Koordynowana opieka zdrowotna w wybranych województwach – m.in. KOS-zawał i pilotaż POZ Plus
  • Sytuacja kadrowa w jednostkach ochrony zdrowia Polski Wschodniej – wybrane zagadnienia

POWRÓT