Prelegenci


A B C D F G H J K L Ł M N O P R S T W Z
Czesław Warsewicz

Czesław Warsewicz

prezes zarządu

PKP CARGO SA

Czesław Warsewicz, Prezes Zarządu PKP CARGO S.A.: absolwent Szkoły Głównej Handlowej, specjalista w zakresie transportu i zarządzania. W latach 2006-2009 prezes PKP Intercity, zaś od 2009 do 2013 roku dyrektor polskiego biura spółki Patentes TALGO, jednego z czołowych producentów taboru kolejowego w Europie. W latach 2015-2018 zasiadał w radzie nadzorczej PKP CARGO. W marcu 2018 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.

 

Bierze udział w sesjach:

 • Spotkanie gospodarcze Polska-Litwa

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Spotkanie gospodarcze Polska-Litwa

  • Szlak bursztynowy w korytarzu północ-południe. Nowe możliwości i oferty przewozów intermodalnych
  • Nowe serwisy przewozów intermodalnych Polska – Kraje Bałtyckie – Skandynawia. Projekt Amber Train
  • Nowe oferty w rozwoju przewozów konwejerowych i kombinowanych
  • Perspektywy rozwoju głównych centrów logistycznych i intermodalnych Polski i Litwy
  • Najbliższe perspektywy rozwoju infrastruktury kolejowej w regionach przygranicznych Polski i Litwy

  Spotkanie gospodarcze Polska-Litwa

  • Zygmunt Klonowski - przewodniczący, Klub Gazety Polskiej, oddział w Wilnie, Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa, oddział w Wilnie
  • Robert Komar - pełnomocnik zarządu ds. Europy Centralnej, Koleje Litewskie, dyrektor biura, Koleje Litewskie w Polsce
  • Jarosław Niewierowicz - minister energetyki Litwy w latach 2012-2014, prezes zarządu, Polsko-Litewska Izba Handlowa
  • Ramūnas Petravičius - partner, Ellex Valiunas
  • Saulius Poškus - dyrektor ds. strategii i spraw międzynarodowych, Departament "Rail Baltica", Dyrekcja Infrastruktury Kolejowej
  • Adam Sofuł - dziennikarz, WNP.PL
  • Czesław Warsewicz - prezes zarządu, PKP CARGO SA
 • Drogi nowych możliwości. Teraz infrastruktura

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Drogi nowych możliwości. Teraz infrastruktura

  • Polska Wschodnia na skrzyżowaniu transkontynentalnych szlaków (Via Carpatia, Via Baltica, Rail Baltica, Wschodnia Magistrala Kolejowa, Nowy Jedwabny Szlak)
  • Infrastruktura 2023 – Polska Wschodnia w programach inwestycji drogowo-kolejowych. Sieć TEN-T – perspektywa realizacyjna
  • Poprawiająca się infrastruktura drogowa, dostęp do siły roboczej, duża podaż działek inwestycyjnych. Fakty i mity
  • Przejścia graniczne i centra logistyczne w Polsce Wschodniej a międzynarodowa wymiana handlowa. Polska Wschodnia bramą UE
  • Białystok, Lublin, Rzeszów – potencjał lokalizacji dla inwestycji logistyczno-magazynowych i rola SSE

  Drogi nowych możliwości. Teraz infrastruktura


POWRÓT