Prelegenci


A B C D F G H J K L Ł M N O P R S T W Z
Bogdan Dyjuk

Bogdan Dyjuk

członek zarządu województwa podlaskiego

Po ukończeniu studiów, w 1987, rozpoczął pracę w zawodzie nauczyciela w szkole średniej w Augustowie.

W 1991 roku objął stanowisko dyrektora Augustowskiego Centrum Edukacyjnego. Funkcję tę sprawował do 2014 roku. Za pracę i osiągnięcia zawodowe był dwukrotnie odznaczony Krzyżem Zasługi, Srebrnym (1997) i Złotym (2004).

W wyborach samorządowych w 1998, 2002 i 2006 roku uzyskał mandat radnego Augustowa. W latach 1998-2002 był również Członkiem Zarządu Miasta Augustów.

W przedterminowych wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego, w 2007 roku, uzyskał mandat radnego. Od 2008 roku pełnił również funkcję Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego. 

W kolejnych wyborach samorządowych w 2010 z powodzeniem ubiegał się o reelekcję; w latach 2010–2014 pełnił funkcję Przewodniczącego Samorządu Województwa Podlaskiego IV kadencji.

W 2014 ponownie został radnym sejmiku. Od 2014 pełni funkcję Członka Zarządu Województwa Podlaskiego V kadencji.

Jest żonaty, mieszka w Augustowie.

Bierze udział w sesjach:

 • Rozwój systemu ochrony zdrowia w Polsce Wschodniej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Rozwój systemu ochrony zdrowia w Polsce Wschodniej

  • System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieć szpitali – podsumowania, wnioski, postulowane kierunki zmian
  • Mapy potrzeb zdrowotnych – jakie scenariusze dla regionu? Stan infrastruktury ochrony zdrowia w województwach Polski Wschodniej – ocena i główne kierunki przedsięwzięć inwestycyjnych
  • Zmiany w ustawie o działalności leczniczej – oczekiwane skutki regulacji
  • Koordynowana opieka zdrowotna w wybranych województwach – m.in. KOS-zawał i pilotaż POZ Plus
  • Sytuacja kadrowa w jednostkach ochrony zdrowia Polski Wschodniej – wybrane zagadnienia
 • Polska Wschodnia – turystyczny makroregion Europy

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Polska Wschodnia – turystyczny makroregion Europy

  • Polska Wschodnia – miejsce na aktywny wypoczynek. Jak wykorzystać potencjał regionu?
  • Wielokulturowość i dziedzictwo sposobem na promocję turystyczną
  • Szlak wodny łączący Kanał Augustowski z „Wielkimi Jeziorami Mazurskimi”
  • Szlak kulinarny Polski Wschodniej i inne turystyczne produkty tematyczne
  • Agencje turystyczne, internet i social media, aktywność samorządów – jak pomóc odkryć Polskę Wschodnią
  • Promocja poprzez eventy turystyczne o wymiarze krajowym i międzynarodowym
  • Turystyka biznesowa jako czynnik atrakcyjności inwestycyjnej regionów
  • Są hotele, są turyści – jak rozpędzić rynek inwestycji hotelarskich w regionie?
  • Wielokulturowość Polski Wschodniej jako czynnik rozwoju gospodarki regionalnej i lokalnej

POWRÓT