Prelegenci


A B C D F G H J K L Ł M N O P R S T W Z
Adam Szałanda

Adam Szałanda

dyrektor

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Pod kierownictwem Adama Szałanda i dzięki podjętym działaniom restrukturyzacyjnym wyprowadzono Szpital z ciążących na nim wieloletnich zaległości finansowych. Jako Dyrektor nawiązał liczne umowy współpracy transgranicznej, co przyczyniło się do promocji naszego województwa, zaowocowało przyznaniem środków finansowych z funduszów europejskich na rozwój szpitala. Zmodernizowano szereg oddziałów szpitala oraz zakupiono nowoczesną aparaturę medyczną. Rozszerzono katalog świadczeń zdrowotnych, m.in. w zakresie okulistyki, podstawowej opieki zdrowotnej, chirurgii onkologicznej oraz preluksacji, jak również diagnostyki m.in. w zakresie badań mammograficznych. Adam Szałanda pozyskał wielu specjalistów w różnych dziedzinach medycyny, jak również pozyskuje nowe miejsca szkoleniowe potrzebne do wyspecjalizowania się nowej kadry lekarskiej.

Za swoje zasługi został Suwalczaninem Roku 2012.

W 2014r. Szpital został finalistą i  zdobył  wyróżnienie w XVIII Gali Lider Informatyki 2014 w kategorii Służba Zdrowia.  Zostało docenione połączenie informatyzacji Szpitala z nowym sposobem kreowania i świadczenia usług dla pacjenta oraz radykalnej zmiany
w przejrzystości zarządzania publicznymi środkami.

Adam Szałanda zawsze cieszył się dużym zaufaniem i szacunkiem. Ogromna pracowitość, skrupulatność, a przede wszystkim zaangażowanie w pracę przyczyniło się do wielu sukcesów, a co za tym idzie i promocji województwa podlaskiego.

W 2015r. Szpital Wojewódzki zdobył Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008, w 2016 Szpital otrzymał wyróżnienie w kategorii Lider Roku 2016 w Ochronie Zdrowia – innowacyjny szpital w Konkursie Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2016, a w 2017 roku Certyfikat akredytacyjny potwierdzający spełnienie  standardów akredytacyjnych. Dużym osiągnięciem było uzyskanie tytułu Menadżer Roku.

Ponadto Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach jako jedyny z województwa podlaskiego rozpoczął współpracę z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Szpital pozytywnie przeszedł weryfikację rzetelności i znalazł się w gronie placówek, z którymi Agencja podpisała umowę dotycząca współpracy w zakresie wyceny świadczeń medycznych.

Bierze udział w sesjach:

 • Rozwój systemu ochrony zdrowia w Polsce Wschodniej

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Rozwój systemu ochrony zdrowia w Polsce Wschodniej

  • System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieć szpitali – podsumowania, wnioski, postulowane kierunki zmian
  • Mapy potrzeb zdrowotnych – jakie scenariusze dla regionu? Stan infrastruktury ochrony zdrowia w województwach Polski Wschodniej – ocena i główne kierunki przedsięwzięć inwestycyjnych
  • Zmiany w ustawie o działalności leczniczej – oczekiwane skutki regulacji
  • Koordynowana opieka zdrowotna w wybranych województwach – m.in. KOS-zawał i pilotaż POZ Plus
  • Sytuacja kadrowa w jednostkach ochrony zdrowia Polski Wschodniej – wybrane zagadnienia

POWRÓT