AGENDA

Sesja plenarna: Polska Wschodnia 4.0

4 października 2018 • 09:00-11:00 • Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Tematyka

  • Strategiczne kierunki rozwoju regionów Polski Wschodniej. Priorytety, cele strategiczne, zróżnicowanie
  • Potrzebna wizja. Ambicja, odwaga, potencjał. Słabości i bariery do pokonania
  • „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” szansą dla Polski Wschodniej. Dalsze plany rządu
  • Nowe ramy unijnej Polityki Spójności. Inaczej, czyli jak?
  • Rola kapitału społecznego, współpracy gospodarczej, start-upów, innowacji
  • Polska Wschodnia 2030. Gdzie będziemy? Jak nas widzą?