Prelegenci


A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T V W Z Ż
Roman Kaczyński

Roman Kaczyński

prorektor

Politechnika Białostocka

Prof. Roman Kaczyński pełni funkcję Prorektora ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej od września 2012 roku.

Od 1979 r. prof. Kaczyński pracuje w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn na Wydziale Mechanicznym. Od roku 2009 był kierownikiem Zakładu Inżynierii Produkcji, a od 2014 kierownikiem Katedry Budowy i Eksploatacji Maszyn. Przez trzy kadencje pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki na Wydziale Mechanicznym. Przez cztery kadencje był członkiem Senatu PB; pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Fundacji na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej (w latach 2003-2008).

Główne obszary zainteresowań badawczych Profesora Kaczyńskiego to modelowanie procesu tarcia i zużycia łożyskowań ślizgowych; sterowanie procesami przejściowymi układów kinematycznych w oparciu o strukturalno-energetyczną teorię tarcia oraz badania wpływu parametrów obróbki skrawaniem na strukturę geometryczną i jakość warstwy wierzchniej powierzchni obrabianych. W swoim dorobku naukowym prof. Kaczyński legitymuje się ponad 120 publikacjami; opracowaniem 2 wzorów użytkowych i 12 patentów, z czego trzy zostały wdrożone w przemyśle. Prof. Kaczyński jest autorem lub współautorem publikacji dydaktycznych, jednego podręcznika i trzech skryptów do ćwiczeń, które są wykorzystywane w procesie dydaktycznym. Jest autorem wielu programów dydaktycznych, prowadzi wykłady z przedmiotów Grafika Inżynierska, Techniczne Środki Rehabilitacji, Procesy technologiczne, Przyrządy i uchwyty obróbkowe. Jest promotorem wielu prac magisterskich, jednego otwartego i jednego zamkniętego przewodu doktorskiego oraz opiekunem naukowym trzech doktorantów. Jest autorem wielu recenzji rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.

Bierze udział w sesjach:

 • Edukacja i szkolnictwo wyższe

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Edukacja i szkolnictwo wyższe

  • Współpraca przedsiębiorców z uczelniami i szkołami. Realizacja prac badawczo-rozwojowych
  • Reforma Gowina, czyli Prawo 2.0 o Szkolnictwie Wyższym
  • Programy transgraniczne i międzynarodowe
  • Rozwój szkolnictwa zawodowego i specjalistycznego

  Edukacja i szkolnictwo wyższe

  • Aneta Andruszkiewicz - dyrektor personalna, Unibep SA
  • Edyta Dąbrowska - Kierownik Referatu Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (ROT), Departament Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
  • Katarzyna Domagała-Szymonek - dziennikarz, PulsHR.pl
  • Edward Hościłowicz - rektor, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
  • Roman Kaczyński - prorektor, Politechnika Białostocka
  • Maciej Perkowski - Kierownik, Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego, Uniwersytet w Białymstoku
  • Jan Szmidt - rektor, Politechnika Warszawska, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

POWRÓT