IV
Wschodni Kongres
Gospodarczy

ZOBACZ WIDEO

27-28 września 2017 r.

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki
w Białymstoku (ul. Odeska 1)

Organizator

Grupa PTWP to jeden z najbardziej doświadczonych organizatorów imprez biznesowych w kraju – na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym

WSPÓŁORGANIZATOR

Województwo podlaskiego

WSPÓŁGOSPODARZ

Współgospodarz

Społeczności

Aplikacja IV Wschodniego Kongresu Gospodarczego