Promotor Polski


26 września 2019 r. | godz. 11.15-11.45

Wręczenie wyróżnień Promotor Polski

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego już po raz 30. organizuje Konkurs „Teraz Polska”, którego celem jest wyłonienie najlepszych produktów i usług, wyróżniających się swoimi walorami na rynku. „Teraz Polska” promuje ludzi, firmy i instytucje, których osiągnięcia współtworzą pozytywny wizerunek naszego kraju.

Od 2017 roku w stolicach polskich regionów podczas kongresów i wydarzeń biznesowych przyznawane są wyróżnienia Promotor Polski. Mają one w sposób wyjątkowy nagradzać i promować osiągane lokalnie sukcesy Polaków i rodzimej przedsiębiorczości. Wierzymy, że wizerunek Polski to przede wszystkim ludzie. Stąd nasze przekonanie, że warto wyróżniać Polaków, którzy poprzez swoją działalność i osiągnięcia na polu naukowym, kulturalnym, sportowym lub biznesowym wzmacniają wizerunek marki narodowej.