O KONGRESIE


Zgłoś swoją propozycję agendy

Wschodni Kongres Gospodarczy (WKG) to jedyna w kraju tak szeroka i tematycznie zróżnicowana, cykliczna debata publiczna o warunkach i szansach rozwojowych makroregionu. Potrzeba otwartej dyskusji o przyszłości Polski Wschodniej jest… poza dyskusją.

Wydarzenie to, gromadzące co roku grono prestiżowych gości ze świata polityki i biznesu, przyjmowane jest z uznaniem przez środowiska gospodarcze i samorządowe. Kongres zyskał szeroki przekaz medialny i stanowi trwały element cyklicznej debaty publicznej o perspektywach wschodnich regionów naszego kraju.

Tegorocznemu, szóstemu już Kongresowi, który odbędzie się w Białymstoku w dniach 25-26 września 2019 r., towarzyszy pojemne hasło „Tu spotyka się Zachód ze Wschodem”. Idea współpracy, wzajemnych inspiracji, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami ma się na wschodzie Europy i europejskiej Wspólnoty znakomicie.

Nowe czynniki kształtujące sytuację gospodarczą Polski i Europy, cenne, rozwojowe ambicje, nowe czynniki wzrostu, szanse i wyzwania, ale także problemy i bariery do pokonania – zdecydowanie będzie o czym dyskutować.

Agenda szóstej edycji Wschodniego Kongresu Gospodarczego obejmuje jak co roku przekrojowe i aktualne spektrum tematów – od relacji między Unią Europejską a wschodem Europy, poprzez zagadnienia współpracy międzynarodowej, wspólnych europejskich inwestycji, aż po przemiany związane z cyfryzacją.

Motyw współpracy i integracji łączy priorytetowe tematy WKG – chodzi o kooperację biznesu ze światem nauki, samorządu z inwestorem, podmiotów z obu stron granicy, świata młodej innowacyjności i dojrzałego biznesu.

Odnawialna energia i „zielony przemysł”, które stają się atrakcyjne ekonomicznie, nowy kształt funduszy unijnych, sytuacja na rynku pracy, miejsce Polski Wschodniej w globalnych łańcuchach logistycznych dopełniają  program dwudniowego Kongresu.

Nie zabraknie problematyki rynku rolno-spożywczego, usług medycznych, sukcesji w firmach rodzinnych – tematów tak ważnych dla wschodniego makroregionu Polski.

Ponad tysiąc pięciuset gości z kręgu biznesu, polityki, samorządów i świata nauki, ważni i perspektywiczni partnerzy polskiej gospodarki. Uczestnicy zaświadczają co roku swoją obecnością w Białymstoku, że w przypadku WKG mamy do czynienia z najciekawszym tego typu wydarzeniem w Polsce Wschodniej.

Przed nami dwa dni debat i dyskusji, spotkania i wydarzenia towarzyszące. 

Po raz kolejny wybierzemy TOP Inwestycje Polski Wschodniej oraz TOP Pracodawców, promując wzorcowe przedsięwzięcia i standardy. Po raz kolejny wytypujemy wiodące start-upy Polski Wschodniej.

Organizator i partnerzy Kongresu zadbają o aktualną, interesującą agendę, ciekawy scenariusz i niezawodną realizację. Ale to kompetentne grono zaangażowanych w projekt uczestników: polityków, liderów życia gospodarczego, przedstawicieli biznesu, naukowców będzie rękojmią wysokiej jakości wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy!