Organizator


Organizatorem i inicjatorem Wschodniego Kongresu Gospodarczego jest Grupa PTWP SA

Grupa PTWP SA
Międzynarodowe Centrum Kongresowe
Plac Sławika i Antalla 1
40-163 Katowice
Tel. +48 32 209 13 03
e-mail: wkg@ptwp.pl 
NIP: 954-21-99-882

Współpraca komercyjna: 
Tomasz Ruszkowski
e-mail: tomasz.ruszkowski@ptwp.pl  

Sprawy organizacyjne: 
Paulina Dudek
e-mail: paulina.dudek@ptwp.pl