TOP – Pracodawca Polski Wschodniej


Wychodząc z założenia, że warto wyróżnić i upowszechnić godne naśladowania doświadczenia przedsiębiorstw z regionu Polski Wschodniej związane z rynkiem pracy, przedsiębiorczością i human resources podczas II Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku zainaugurowaliśmy projekt TOP Pracodawca Polski Wschodniej.

Poprzednie edycje „TOP Pracodawcy Polski Wschodniej” dowiodły, że przy udziale doborowego grona partnerów i dzięki organizacyjno-medialnemu wsparciu Wschodniego Kongresu Gospodarczego nasz projekt stał się platformą promocji przedsiębiorstw, łączących sukces biznesowy z aktywną i odpowiedzialną obecnością na rynku pracy.

Celem naszego przedsięwzięcia jest wyłonienie grona dziesięciu wyróżniających się pracodawców – firm z pięciu wschodnich województw naszego kraju – które łączą wpływ na rozwój gospodarczy regionu z ważną rolą na rynku pracy.

Tak jak w latach ubiegłych, tak i tym razem chcemy, by w gronie laureatów znalazły się firmy nowocześnie zarządzane, stawiające na innowacyjność, znaczące w swoich branżach. Wśród kryteriów oceny ważną rolę zajmują też naturalnie wysokie standardy relacji między menedżerami, pracownikami i otoczeniem społecznym, w którym na co dzień przedsiębiorstwa działają.

W gronie dotychczasowych laureatów znalazły się m.in. firmy: CEDC, PGE Dystrybucja, Danwood, Track Tec, Pronar, NSG Group, Fabryka Kotłów Sefako, Prografix, Torpol, JMP Flowers Grupa Producentów, Inglot, ML System, Malow, Kazar Footwear, Enea Połaniec, SIPMA, Lubelski Węgiel Bogdanka, Pol-Inowex, Polskie Zakłady Lotnicze, Asseco Poland, SaMASZ, Unibep, Kolporter, VIVE Group, Expom i Wipasz.

Poniżej przedstawiamy ogólne założenia konkursu.

Główne kryteria oceny:
Przy ocenie zgłoszonych do konkursu przedsiębiorstw pod uwagę będą brane:

 • wpływ na rozwój gospodarczy regionu,
 • wpływ na rozwój rynku pracy,
 • innowacyjność,
 • relacje między pracodawcami i pracobiorcami,
 • współpraca z lokalną społecznością.

Zgłoszenia do plebiscytu dokonują:

 • urzędy marszałkowskie województw Polski Wschodniej*
 • prezydenci miast wojewódzkich Polski Wschodniej*
 • izby gospodarcze z terenu Polski Wschodniej*
 • strefy ekonomiczne z obszaru Polski Wschodniej*
 • instytucje: PARP, PAIH, ARP, agencje rozwoju regionalnego
 • zainteresowane firmy z terenu Polski Wschodniej*

Zgłoszenia należy przesłać na adres mail wskazany w regulaminie konkursu. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację założeń ogólnych plebiscytu TOP PRACODAWCY POLSKI WSCHODNIEJ i może być dokonane tylko przez osobę upoważnioną do przekazania danych w nim zawartych (Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych – wskazano w regulaminie konkursu).

Terminy:

 • Zgłoszenia należy przesyłać do 5 sierpnia 2019 r. na adres wskazany w regulaminie.
 • Głosowanie ekspertów – 4 września 2019 r.
 • Głosowanie czytelników portali Grupy PTWP – 17 września 2019 r. do godz. 12.00
 • Ogłoszenie wyników nastąpi 25-26 września 2019 r.

Wręczenie nagród
Wyróżnienia zostaną wręczone podczas VI Wschodniego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w Białymstoku 25-26 września 2019 r.

Organizatorami konkursu są Grupa PTWP oraz redakcja portalu PulsHR.pl. Szczegóły na: www.pulshr.pl

*Termin Polska Wschodnia obejmuje obszar województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.