Prelegenci


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Artur Kosicki

Artur Kosicki

marszałek województwa podlaskiego

-

Jest absolwentem i doktorantem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w prawie budowlanym. Wykładowca akademicki, autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz wielu komentarzy z dziedziny prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego.

Był ekspertem w Radzie Mieszkalnictwa działającej przy Prezesie Rady Ministrów Mateuszu Morawieckim. Pracował m.in. przy zmianach o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz założeniach do specustawy mieszkaniowej i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Członek zespołu doradczego przygotowującego założenia reformy procesu inwestycyjno-budowlanego i systemu planowania oraz zagospodarowania przestrzennego przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju. W latach 2016 – 2018 doradca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Jest doświadczonym pracownikiem samorządowym. W latach 2005 – 2007 był związany ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku, a w latach 2007 – 2010 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Architektury, a następnie doradcy Prezydenta Miasta Białegostoku ds. inwestycji współfinansowanych ze środków UE. Z kolei w latach 2012 – 2015 był wspólnikiem i prokurentem jednej z czołowych białostockich kancelarii prawnych.

Bierze udział w sesjach:

 • Strategie w rozwoju regionów

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Strategie w rozwoju regionów

  • Projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego
  • Realny wpływ strategii na kształt polityki regionalnej i jakość życia mieszkańców
  • Czy/w jaki sposób strategiczne zapisy stymulują wzrost gospodarczy?
  • Do kogo, dla kogo, po co – adresaci o użyteczności strategii
  • Nowe uwarunkowania i nowe kierunki rozwoju województw

  Strategie w rozwoju regionów

  • Monika Andrulewicz - reporter, dziennikarz, TVP3
  • Wojciech Dziemianowicz - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego, Uniwersytet Warszawski
  • Monika Karska - laureatka konkursu , „Moje województwo. Podlaskie 2030”
  • Artur Kosicki - marszałek województwa podlaskiego, -
  • Łukasz Nazarko - prodziekan, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Białostocka
  • Bogusław Plawgo - kierownik, Zakład Podstaw i Strategii Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
  • Jacek Szlachta - kierownik, Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • SESJA PLENARNA: Polska Wschodnia – wyzwania przyszłości

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  SESJA PLENARNA: Polska Wschodnia – wyzwania przyszłości

  • Wykorzystanie środków UE – próba bilansu
  • Kształt, zasięgi i ewentualne rozszerzenie programu „Polska Wschodnia”
  • Wpływ wielkich inwestycji infrastrukturalnych północ-południe na rozwój regionu
  • Modele rozwoju, modele wsparcia. Obszary metropolitalne i niezurbanizowane Polski Wschodniej
  • Najważniejsze inwestycje w Polsce Wschodniej
  • Rola samorządów w tworzeniu warunków rozwoju gospodarczego

  SESJA PLENARNA: Polska Wschodnia – wyzwania przyszłości


POWRÓT