AGENDA

SESJA PLENARNA: Polska Wschodnia – wyzwania przyszłości

26 września 2019 • 09:30-11:00 • Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Tematyka

  • Wykorzystanie środków UE – próba bilansu
  • Kształt, zasięgi i ewentualne rozszerzenie programu „Polska Wschodnia”
  • Wpływ wielkich inwestycji infrastrukturalnych północ-południe na rozwój regionu
  • Modele rozwoju, modele wsparcia. Obszary metropolitalne i niezurbanizowane Polski Wschodniej
  • Najważniejsze inwestycje w Polsce Wschodniej
  • Rola samorządów w tworzeniu warunków rozwoju gospodarczego