AGENDA

Inwestycje samorządowe i ich finansowanie

25 września 2019 • 16:00-17:30 • Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Tematyka

  • Trudniejsze fundusze – środki UE wczoraj, dziś, jutro
  • Alternatywne wobec unijnych narzędzia finansowania inwestycji. Modele, montaże, partnerzy
  • Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na przyśpieszenie inwestycji infrastrukturalnych
  • Koniec inwestycji, czyli początek kłopotów? Zarządzanie drogami w regionie