Prelegenci


A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T V W Z Ż
Nina Dobrzyńska

Nina Dobrzyńska

zastępca prezesa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Nina Dobrzyńska posiada kilkunastoletnie doświadczenie menadżerskie w sektorze administracji publicznej m.in. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (1998-2012) i Ministerstwie Środowiska (2012-2015). Odbywała również staż w Komisji Europejskiej.

W trakcie swojej pracy zawodowej m.in. wspierała proces negocjacji akcesyjnych, koordynowała przygotowanie, negocjacje oraz wdrażanie programów rozwoju obszarów wiejskich finansowanych z funduszy europejskich. Sprawowała funkcję przewodniczącej rady nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu w Brighton (Wielka Brytania) w zakresie polityki gospodarczej Unii Europejskiej.

Od 2016 roku pełni funkcję zastępcy prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


POWRÓT