WKG 2016: Turystyka - wciąż niewykorzystane możliwości. Od promocji turystycznej do gospodarczej. Turystyka jako motor współpracy transgranicznej


Aplikacja IV Wschodniego Kongresu Gospodarczego