Drugiego takiego wydarzenia nie ma - III Wschodni Kongres Gospodarczy w opiniach

wnp.pl - 10-10-2016
Fot. PTWP

Świadczący o potrzebie merytorycznej debaty i spotkań biznesowych przedsiębiorców znaczący wzrost liczby uczestników sesji i paneli dyskusyjnych oraz projektu EEC - Liderzy Przyszłości, prezentacje najlepszych start-upów, nagrody dla top pracodawców i inwestycji komunalnych w Polsce Wschodniej - to fakty III Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku. Jak dwudniową debatę o przyszłości gospodarki wschodniego makroregionu oceniają jej uczestnicy?

- Wschodni Kongres Gospodarczy to forum bardzo wartościowe i potrzebne. Białostockie spotkania stają się kluczowym miejscem debaty o szansach i problemach Polski Wschodniej, podkreślając znaczenie tej części kraju w polskim życiu gospodarczym oraz w wymiarze międzynarodowym – od takich słów rozpoczął przesłanie do uczestników III Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku prezydent RP, Andrzej Duda. Odczytał je doradca prezydenta, Marek Dietl.

W liście prezydent RP podkreślił, że cennym aspektem Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku jest sposobność do wspólnej refleksji nad wyzwaniami tej części Europy, na które rzutuje w szczególności sytuacja na Ukrainie. Andrzej Duda wskazał m.in. na potrzebę trwałego uzdrowienia rynku pracy w makroregionie wschodnim, zapewnienie stabilnego zatrudnienia za godziwą płacę, konsekwentną rozbudowę infrastruktury transportowej, aby przyciągać inwestorów i zwiększyć mobilność pracowników. Prezydent Andrzej Duda podkreślił także, że szans dla tej części kraju upatruje w promowaniu przedsiębiorczości, w szczególności wśród młodych ludzi.III Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku zgromadził rekordową liczbę ponad 1300 uczestników. Dwudniowa debata o wyzwaniach gospodarczych Polski Wschodniej odbyła się w dniach 22-23 września br. w stolicy województwa podlaskiego.

- Ciesząca się coraz większym zainteresowaniem inicjatywa, już po raz trzeci gromadzi ekspertów, naukowców, a także przedstawicieli ze świata biznesu, gospodarki i polityki. Omawiane podczas Kongresu tematy dotyczą fundamentalnych kwestii związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym Wschodniej Polski. To wyraz troski i zaangażowania o pomyślny rozwój tego regionu - napisał w liście do organizatorów Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku Marek Kuchciński, marszałek Sejmu RP.

- Ufam, że wymiana doświadczeń i opinii przyniesie wiele cennych konkluzji, a wypracowane wnioski służyć będą rozwojowi Polski Wschodniej - dodał w piśmie.

W trakcie III Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku odbyło się blisko 30 debat i sesji dyskusyjnych z udziałem liderów życia gospodarczego oraz przedsiębiorców z Polski, Białorusi, Litwy, Ukrainy i innych krajów Europy.

- Wschodni Kongres Gospodarczy z roku na rok wyrasta do wydarzenia rangi krajowej. Widać rosnące zainteresowanie nim zarówno w gronie polityków z regionu, kraju oraz Europy, jak i biznesmenów, inwestorów, finansistów, ekspertów i naukowców. Obecność w Białymstoku daje możliwość spotkania się i wymiany poglądów z wieloma przedstawicielami rządu jak i najdynamiczniej rozwijających się polskich firm na temat perspektywicznego regionu Polski Wschodniej - mówi Karol Zarajczyk, prezes Ursusa. - Dla mnie to również świetna okazja do zaprezentowania spółki Ursus, która w oparciu o polski kapitał, stała się liderem rozwoju mechanizacji rolnictwa w kraju. Szczególnie, że Polska Wschodnia to region rolniczy, w którym mamy bardzo wielu klientów, a inwestycje w rozwój tego obszaru zaczynają płynąć coraz szerszym strumieniem. Z wielką przyjemnością wezmę udział w kolejnych edycjach - dodaje.

Wyróżnikiem Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku jest aktywny udział gości reprezentujących szerokie spektrum kompetencji i środowisk.

- Dla samego Białegostoku i województwa podlaskiego Wschodni Kongres Gospodarczy to gigantyczna promocja i szansa na to, aby zaprezentować, co udało się osiągnąć miastu i regionowi w ostatnim okresie. Należałoby dążyć do tego, żeby w trakcie kongresu kiełkowały nowe idee, żeby ta impreza dawała impuls do podejmowania konkretnych działań. Marzeniem byłoby na przykład zgromadzenie w jednym panelu pięciu marszałków wschodnich województw. Wówczas mogliby oni podyskutować o współpracy, a także jednym głosem przemówić do przedstawicieli administracji rządowej - mówi Dionizy Smoleń, dyrektor, lider zespołu ds. sektora publicznego w firmie doradczej PwC.

Rosnącą skalę Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku oddaje liczba uczestników wydarzenia, a także przekazów medialnych. Dotychczas ukazało się blisko półtora tysiąca publikacji poświęconych tematom poruszanym na Kongresie lub wzmiankujących wydarzenie. Wartość ekwiwalentu reklamowego na dzień 9 października to ok. cztery miliony złotych.

- Niewątpliwie tego rodzaju inicjatywy, szczególnie cykliczne, mają pozytywne oddziaływanie. Są miejscem spotkań, wymiany poglądów, inspiracji - i z tego powodu są ważne i cenne. W panelach uczestniczy wielu wybitnych specjalistów z różnych dziedzin. Pewnie nawet nie zdajemy sobie sprawy, że wiele stwierdzeń, które padają w czasie dyskusji, jest źródłem inspiracji dla uczestników, że utwierdza ich w przekonaniu, co do własnych przemyśleń lub je koryguje, a to wpływa na kierunek ich aktywności - mówi Witold Boguta, prezes Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw.

Duży procent uczestników Wschodniego Kongresu Gospodarczego to osoby spoza Białegostoku i województwa podlaskiego.

- Każde działanie, które promuje region jest bardzo cenne. Jestem też radnym sejmiku i zawsze miałem pretensję o to, że województwo/region było pokazywane tylko w kategoriach turystycznych. Cieszy mnie to przewartościowanie i że patrzymy na region pod kątem gospodarczym. Ważne żeby pokazywać, że u nas rozwija się przedsiębiorczość - mówi o Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białymstoku Leszek Dec, prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. - Drugiego takiego wydarzenia w ciągu roku w województwie podlaskim nie ma - podsumowuje.

Troską organizatorów wydarzenia, od jego pierwszej edycji, jest adekwatność tematyki debat wobec sytuacji w Polsce, Europie i na świecie.

- Uważam, że tego typu spotkania, zwłaszcza dla miast Polski Wschodniej, które promują się razem, mają duże znaczenie. Delloite stara się uczestniczyć w części spotkań biznesowych, dyskusjach w regionach. Jest to nasza sfera zainteresowań, szczególnie zespołu doradztwa ds. sektora publicznego. Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku to na pewno jedna z ciekawszych inicjatyw, którą będziemy obserwować. Konkurencja na rynku tego typu eventów jest bardzo duża, są mniejsze i większe, natomiast ta inicjatywa zaczyna być zauważalna i myślę, że to dobrze - mówi Radosław Kubaś, partner, lider Zespołu ds. Sektora Publicznego, Deloitte.

Najważniejsze debaty III Wschodniego Kongresu Gospodarczego objęły zagadnienia takie jak: rola Wschodu, transgraniczne projekty współpracy, geopolityczne i gospodarcze problemy oraz zagrożenia dla europejskiej stabilizacji, kwestie związane z inwestycjami infrastrukturalnymi, samorządami, funduszami unijnymi, eksportem, energetyką, przemysłem rolno-spożywczym, rynkiem zdrowia i turystyką.

- Wysoce doceniamy fakt organizowania takiego forum, które jest swoistą platformą do żywej dyskusji, porusza ważne kwestie dla całej Polski, a w szczególności dla regionu Polski Wschodniej, dzięki któremu ten region ma większe możliwości przypływu inwestycji, przedsięwzięć gospodarczych i rozwoju. Tematyka i prelegenci są dobrze zdywersyfikowani, poruszane są najistotniejsze tematy, ważne sprawy, wskazujące niszowe i kluczowe projekty, które mogą łączyć nie tylko Polskę, ale i najbliższych sąsiadów - partnerów za granicą - mówi Renata Rudnicka, dyrektor wykonawczy Polsko Litewskiej Izby Handlowej.

- Wschodni Kongres Gospodarczy to jedyne tego typu wydarzenie na Podlasiu. Jest łącznikiem różnych środowisk naszego regionu, to forum wymiany poglądów, inicjatyw polityków, naukowców, przedsiębiorców, co też ma znaczenie. Uważam, że Kongres jest też istotny dla całego wschodniego makroregionu Polski, bo uczestniczą w nim przedsiębiorcy z państw, z którymi graniczymy – mówi Maciej Szumski, prezes Plum.

Po raz pierwszy Wschodniemu Kongresowi Gospodarczemu w Białymstoku towarzyszyło wydarzenie specjalne - TOP Start-up Polski Wschodniej 2016 - unikatowe, jeśli chodzi o treść i formę, spotkanie ludzi zainteresowanych rozwojem młodej, innowacyjnej, kreatywnej polskiej przedsiębiorczości. Autorzy 10 najlepszych start-upów Polski Wschodniej zaprezentowali swoje pomysły na biznes, korzystając z możliwości zogniskowania na sobie uwagi mediów oraz budowy networkingowych kontaktów i długotrwałych relacji z przedstawicielami dojrzałego biznesu.

- Z mojej perspektywy Wschodni Kongres Gospodarczy był bardzo pozytywny z punktu widzenia możliwości przeprowadzenia rozmów z przedstawicielami większych, nie tylko lokalnych firm. Tego typu wydarzenie przyciąga także wielu przedstawicieli takich instytucji jak parki technologiczne czy władz samorządowych, nie tylko z regionu Podlasia, co stanowi szansę do nawiązania kontaktów biznesowych - mówi Marcin Joka z firmy Photon.

Na III Wschodnim Kongresie Gospodarczym bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się także jedno z wydarzeń towarzyszących - spotkanie w ramach projektu EEC - Liderzy Przyszłości w Białymstoku. Skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych inicjatywa ma na celu promocję wiedzy o gospodarce oraz przedsiębiorczości wśród młodzieży poprzez możliwość spotkania i dyskusji z praktykami biznesu. Z założycielami RiftCat, autorami podbijającego Stany Zjednoczone oprogramowania do rzeczywistości wirtualnej, Elwirą Horosz, projektantką mody, Marcinem Joką, współtwórcą robota, który ma pomagać najmłodszym w uczeniu się programowania, grupą tancerzy, choreografów i kreatywnych twórców z Fair Play Crew i Rafałem Bierciem, prezesem Białostockiego Klubu Futbolu Amerykańskiego spotkało się ponad 500 uczniów białostockich szkół.

- W spotkaniu z młodymi ludźmi sukcesu, którzy pokazali, że nie trzeba stąd wyjeżdżać by osiągnąć sukces, chciało wziąć udział znacznie więcej chętnych, niż założyliśmy. Powinniśmy wykorzystywać i podsycać tę wspaniała energię, która biła od młodzieży podczas spotkania na Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białymstoku - mówi Andrzej Parafiniuk, prezes Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. - Kongres pozwala łamać stereotypy o tym, że to makroregion bez szans gospodarczych, bez przewag i możliwości konkurencyjnych. Z drugiej strony pozwala budować swoistą makroregionalną „wschodnią" tożsamość gospodarczą - dodaje.

W III Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białymstoku udział wzięli także przedstawiciele mediów z kilkudziesięciu redakcji tytułów regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych.

- Uważam, że jest to bardzo potrzebna impreza kongresowa. Jeśli chcemy pokazywać pozytywne zmiany zachodzące w Polsce Wschodniej, rozwijać ten region Polski to Kongres jest potrzebny chociażby jako głos regionu, jako forum spotkań i integracji przedstawicieli regionu, od przedsiębiorców począwszy, a na politykach skończywszy. Jeśli zależy nam na współpracy z sąsiadami wschodnimi, a powinno, to potrzebna jest też platforma kontaktowa i taką rolę Wschodni Kongres Gospodarczy spełnia. Wielość nacji obecnych na Kongresie, nie tylko z Europy Wschodniej, robiła wrażenie - mówi Wojciech Szeląg, dziennikarz, Polsat News.

Wschodni Kongres Gospodarczy w Białymstoku przynosi także korzyści uczestnikom rynku turystyki biznesowej. Beneficjentami są m.in. hotele, restauracje i sieci taksówkowe.

- Wschodni Kongres Gospodarczy jest wydarzeniem, które corocznie zapewnia wysokie obłożenie w białostockich hotelach. Odwiedzający nas goście często pierwszy raz stykają się z Podlasiem i jego kulturą, i są żywo zainteresowani nie tylko aspektami gospodarczymi wizyty, ale także chętnie spacerują po Białymstoku, odkrywając jego uroki. Także dla hotelarzy to okazja do goszczenia przedstawicieli różnych państw, którzy nie są częstymi gośćmi w tej części kraju. Nasz hotel na przykład miał przyjemność podejmować delegację z Chin. Wydarzenia tego typu są jak najbardziej potrzebne, a rynek hotelarski jest jednym z jego beneficjentów - mówi Justyna Lewkowicz, manager hotelu Esperanto w Białymstoku.

Cykliczna debata o gospodarce Polski Wschodniej może także przyczynić się do wzrostu popularności miasta jako destynacji podróży służbowych.

- Wschodni Kongres Gospodarczy rokrocznie znacząco wpływa na obłożenie białostockich hoteli. Tego typu wydarzenia są bardzo potrzebne dla Białegostoku, który jest dość słabo utożsamiany z ruchem biznesowym - mówi Anna Horodeńska, kierownik sprzedaży i marketingu Hotel Branicki w Białymstoku.

III Wschodni Kongres Gospodarczy (Eastern Economic Congress – EEC) w Białymstoku odbył się w dniach 22-23 września 2016 r. Współorganizatorem wydarzenia było Województwo Podlaskie, parterem głównym Miasto Białystok. Konferencji towarzyszyły konkursy: Top Start-up Polski Wschodniej, Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2016 oraz Top Pracodawcy Polski Wschodniej 2016.

Zobacz serwis informacji z wydarzenia

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.