AGENDA

09:00-11:00

 • Europa Środkowo-Wschodnia. Polityka-gospodarka-społeczeństwo: więzi wewnętrzne, rola w UE, niespokojny rzut oka na Wschód

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Ewolucja gospodarczej i politycznej pozycji Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej. Państwa
  • członkowskie i graniczące z UE
  • Tlący się konflikt na Wschodzie i jego utrzymujące się gospodarcze konsekwencje. Jak sobie z tym radzi
  • Polska Wschodnia?
  • Sąsiedzki pas: Polska, Białoruś, Ukraina. Rosja i kraje bałtyckie. Wspólne gospodarcze problemy, rozbieżne racje, bariery. Motywacje do bliższej współpracy
  • Pogranicze – lokalne gospodarcze sąsiedztwo regionów. Aspiracje sąsiadów, polskie powinności i korzyści. Czy wykorzystujemy szanse?
  • Na przykład energetyka. O bilateralnej współpracy państw regionu. Fakty, konieczności, nadzieje
  • Sąsiedztwo niejedno ma imię. Europa Środkowo-Wschodnia, Polska i kontakty z dalszymi sąsiadami - Mołdawią i Gruzją

09:30-11:00

 • Polska Wschodnia na mapie zdrowotnej kraju

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Diagnoza 2016 – stan zdrowia mieszkańców Polski Wschodniej (wybrane wskaźniki epidemiologiczne
  • i demograficzne)
  • Silver economy – szansa rozwoju Makroregionu Polski Wschodniej
  • Mapy potrzeb zdrowotnych – leczenie szpitalne z perspektywy województw Polski Wschodniej
  • Obecna i postulowana struktura lecznictwa stacjonarnego. Miejsce lecznictwa sanatoryjnego i uzdrowiskowego w rozwoju regionu
  • Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej w regionie – koordynacja opieki zdrowotnej i kompleksowość świadczeń
  • Możliwości finansowania świadczeń zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego

11:30-13:00

 • Eksport i inwestycje zagraniczne. Polski impet eksportowy

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Raport: Polska Wschodnia na tle kraju. Kierunki możliwego rozwoju
  • Polska 1995-2015: sześciokrotny wzrost eksportu! Analiza sukcesu
  • Rysy na laurce. Między kooperacją a produktem finalnym, między prostym a nowoczesnym,
  • wysokoprzetworzonym produktem
  • Nadmierna koncentracja na wąskim wachlarzu produktów eksportowych i rynkach UE. Próby rozszerzania udziału tzw. rynków dalekich – skuteczne?
  • Jak dopomagać eksportowi?
  • Agencja Wspierania Eksportu, BGK i KUKE w strukturach Polskiego Funduszu Rozwoju. Cel zmiany.
  • Proeksportowe zadania
  • Znaczenie polskich inwestycji za granicą. Bariery. Przesłanki przyspieszenia. Jak skłonić firmy z sektora MSP do bardziej masowej ekspansji?
 • Rozwój innowacji w sektorze medycznym z perspektywy Polski Wschodniej

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Potencjał innowacyjny ośrodków medycznych i uczelni medycznych w regionie. Czy jest wykorzystywany?
  • Inwestowanie w innowacyjną medycynę jako element strategii rozwoju gospodarczego regionu
  • Od nauki do przemysłu – jak skrócić tę drogę?
  • Przykłady wdrożeń innowacyjnych technologii i procedur medycznych w województwach Polski Wschodniej
  • Warunki do tworzenia i rozwijania medycznych start-upów w regionie
 • Unijne fundusze w Polsce Wschodniej

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Pożytkowanie unijnych funduszy w Polsce, w tym w Polsce Wschodniej. Próba bilansu
  • Co się zmieni? Nowe idee, kierunki, potrzeby i zasady wydatkowania środków z Unii
  • Obecna perspektywa budżetowa. Programy zarządzane w sposób centralny – projekty, spodziewane efekty i ograniczenia
  • Regionalne Programy Operacyjne a strategie województw – preferencje, stan realizacji marszałkowskich
  • konkursów. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
  • Inteligentne specjalizacje we wschodnich województwach. Wybór. Ocena
  • Nowe możliwości pozyskiwania pieniędzy na rozwój, m.in. Plan Junckera i Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych
 • Bezpieczeństwo energetyczne Polski Wschodniej

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Bilansowanie mocy w systemie. Aktualna sytuacja. Prognoza do roku 2035
  • Inwestycje w energetyce konwencjonalnej. Nowe rozwiązania systemowe
  • Rola OZE w bilansie mocy. Źródła sterowalne i niesterowalne. Budowa pierwszej elektrowni atomowej
  • Ropa i gaz. Możliwość realnej dywersyfikacji dostaw
  • Połączenia transgraniczne. Rola, stan obecny i perspektywy rozwoju
 • Start-upy - liderzy z Polski Wschodniej. Jak zmienić strumień w rzekę?

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Otwieranie drzwi – nowe i stare możliwości dla start-upów – minirozmowa
  • Wyróżniające się start-upy z Polski Wschodniej (różne rodzaje działalności)
  • Pomysł szuka inwestorów/Success stories
  • Jak nam się udało? O innowacjach, w tym wcielaniu w życie start-upowych rozwiązań w przemyśle
  • spożywczym i handlu mówią biznesmeni z Polski Wschodniej. Motywacje, droga, skutki
  • Na gorąco. Najciekawsze z przedstawionych start-upowych propozycji w ocenie i komentarzu biznesmenów –  uczestników sesji

13:45-15:00

 • Startupy

   
 • Polska Wschodnia i rozwój OZE

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • OZE w Polsce Wschodniej. Skala postępu i skutki.
  • Nowe regulacje OZE. Wpływ na sektor. Ryzyka nowych rozwiązań: ekonomiczne, prawne i organizacyjne. Polityka państwa
  • Biogazownie. Potencjał ich upowszechnienia w zmienionym otoczeniu prawnym. Dlaczego warto inwestować w ten rodzaj OZE?
  • Szanse rozwoju OZE bez centralnego wsparcia
  • Wpływ nowych regulacji OZE na możliwości rozwoju gmin
  • Społeczności lokalne. Klucz do rozwoju OZE?
  • Bezpieczeństwo, koszty, jakość zaopatrzenia w energię terenów wiejskich
  • Energetyka poza miastem. Podmiotowość rolników
  • Klastry energii i spółdzielnie energetyczne. Świeże koncepcje.
  • Jednostki samorządu terytorialnego. Udział w klastrach energii i spółdzielniach
 • Do Polski Wschodniej nam po drodze

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Zachód i wschód Polski w realizacji wielkich projektów infrastrukturalnych. Czy te inwestycje powinny być skutkiem rozwoju regionalnej gospodarki czy poprzedzającym katalizatorem?
  • Program Dróg Krajowych – projekty kluczowe dla rozwoju wschodnich regionów Polski Wschodniej. Kolej i transport intermodalny
  • Via Carpatia i Rail Baltica. Postęp po stagnacji? Realność komunikacyjnych i gospodarczych perspektyw dla Polski Wschodniej
  • Sieć dróg lokalnych jako wsparcie dla gospodarki. Potrzeby i dostępne środki
  • Utrzymanie dróg. Problemy kompetencyjne, prawne i finansowe. Rola firm prywatnych
 • Nauka - biznes - administracja - NGO . Podglebie i systemy wsparcia start-upów

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Państwo, biznes, fundusze europejskie i start-upy. Relacje i strategie. Jak jest, jak być powinno, jak będzie?
  • Czego szukają w start-upach fundusze inwestycyjne i wielkie firmy? Polski katalog ograniczeń. Ku zmianie sytuacji. Przykłady dobrych praktyk
  • Polska Wschodnia. Regionalne parki naukowo-technologiczne, innowacyjne inkubatory, start-upowe koalicje. Sprzyjające ekosystemy
  • Nauka wspiera i tworzy start-upy. Rola samorządów. Sytuacja w makroregionie wschodnim
  • Jak wyrosłem w swoim regionie – kto mi pomógł, co szkodziło? Opowieść założycieli start-upów
  • NGOs i ich rola w kreowaniu klimatu inwestycyjnego
  • Rola samorządu gospodarczego i lokalnego w rozwoju przedsiębiorczości
  • Innowacje jako remedium na pułapkę średniego dochodu. Ofensywa państwa
 • Nowy Jedwabny Szlak - chiński pomysł z polskim wątkiem

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Wielka globalna idea. Czemu i komu służy? Ocena rysujących się inicjatyw
  • Droga z Chin na Stary Kontynent. Dobre perspektywy. A zagrożenia?
  • Rozwój polskiego odcinka Nowego Jedwabnego Szlaku szansą dla Polski Wschodniej. Slogan czy rzeczywistość? Gospodarka. Infrastruktura logistyczna
  • Polscy przewoźnicy na Szlaku. Eksport-import: zrównoważenie przewozów z Azji i do Azji
  • Rynek azjatycki i polski eksport. Widoki na ofensywę przemysłu spożywczego Polski Wschodniej w Państwie Środka
 • Firmy rodzinne. Renesans, status quo czy kryzys?

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Firmy rodzinne – opoka unijnych gospodarek. Czy następcy chcą dziś kontynuować familijny biznes?
  • Jak zabezpieczyć interesy rodziny w familijnej firmie. Cele, rodzaje sukcesji, doradztwo
  • Intuicja czy komputer… Zarządzanie w familijnych przedsiębiorstwach. Różnice generacyjne. Obcy menedżerowie i inwestorzy
  • Między nowoczesnością a tradycją. Wartości w firmach rodzinnych. Mit, a może realny atut w konkurencyjnej walce?
  • Wsparcie państwa dla firm rodzinnych. Formy i oczekiwania obu stron
  • Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce Wschodniej. Ich rola w gospodarce – garść przykładów

15:30-17:00

 • Polityka klastrowa w nowej perspektywie unijnej 2014-2020

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Klastry – co stymuluje ich rozwój: unijne fundusze, władze administracyjne czy przekonanie przedsiębiorców o ich skuteczności?
  • Wpływ klastrów na gospodarczy rozwój regionu. Niezła pozycja Polski Wschodniej na klastrowej mapie kraju
  • Wzrost unijnego wsparcia dla klastrów w perspektywie budżetowej 2014-2020. Kto i z jakich programów unijnych może skorzystać?
  • Preferencje i priorytety w rozdziale środków z UE. Nowe możliwości – w ocenie biznesu
  • Klastry w strategicznej polityce państwa, w tym w Programie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Programy i instytucje. Wsparcie samorządów. Nadzieje czy rezerwa przedsiębiorców?
 • Spotkania gospodarcze

   
 • Reforma nauki, pobudzania innowacji, odzew biznesu

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • J. Gowin: „Za 3-4 lata polska gospodarka powinna przestać być imitacyjna, a stać się dużo bardziej innowacyjna\". Urzędowy optymizm czy realny poziom polskich ambicji?
  • Zaklęty krąg: nauka-biznes-administracja. Nowy system finansowania prac innowacyjnych (m.in. środki z UE) i poziom ich komercjalizacji
  • Cele projektu reformy szkolnictwa wyższego: odbiurokratyzowanie nauki, wsparcie innowacyjności
  • gospodarki, intensyfikacja środków na flagowych uczelniach. Mniejsze szkoły mają się czego obawiać?
  • Ośrodki akademickie Polski Wschodniej a innowacyjność gospodarki i kształcenie specjalistów dla
  • regionalnego rynku pracy. Współpraca z biznesem
  • Region-kraj-glob. Nowoczesna nauka i wdrożenia w Polsce Wschodniej – próba prognozy. Lokalne modele relacji z proinnowacyjnymi instytucjami i samorządami
 • Daleki Wschód zastąpi Rosję? Polscy eksporterzy żywności szykują się do skoku na rynki Chin, Indii, Wietnamu. A może Afryka?

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Przyrost eksportu polskiej żywności na dalekie rynki receptą na utratę rosyjskich klientów? Rynek dla polskiej żywności w Azji i Afryce
  • Konsolidacja i budowa dużych podmiotów szansą na podbicie dalekich rynków
  • Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego na rynkach unijnych. Zagrożenie protekcjonizmem gospodarczym
  • Czym i jak konkurować? Szanse na budowanie rozpoznawalnych na świecie polskich marek
  • Formy wsparcia eksportu i ekspansji zagranicznej. Współpraca sektorów przemysłu spożywczego dla rozwoju zagranicznej ekspansji polskiej żywności

19:00

 • Wieczorna Gala