AGENDA

09:00-11:00

 • Europa Środkowo-Wschodnia. Polityka-gospodarka-społeczeństwo: więzi wewnętrzne, rola w UE, niespokojny rzut oka na Wschód

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Ewolucja gospodarczej i politycznej pozycji Europy Środkowo-Wschodniej w Unii Europejskiej. Państwa
  • członkowskie i graniczące z UE
  • Tlący się konflikt na Wschodzie i jego utrzymujące się gospodarcze konsekwencje. Jak sobie z tym radzi
  • Polska Wschodnia?
  • Sąsiedzki pas: Polska, Białoruś, Ukraina. Rosja i kraje bałtyckie. Wspólne gospodarcze problemy, rozbieżne racje, bariery. Motywacje do bliższej współpracy
  • Pogranicze – lokalne gospodarcze sąsiedztwo regionów. Aspiracje sąsiadów, polskie powinności i korzyści. Czy wykorzystujemy szanse?
  • Na przykład energetyka. O bilateralnej współpracy państw regionu. Fakty, konieczności, nadzieje
  • Sąsiedztwo niejedno ma imię. Europa Środkowo-Wschodnia, Polska i kontakty z dalszymi sąsiadami - Mołdawią i Gruzją

09:30-11:00

 • Polska Wschodnia na mapie zdrowotnej kraju

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Diagnoza 2016 – stan zdrowia mieszkańców Polski Wschodniej (wybrane wskaźniki epidemiologiczne
  • i demograficzne)
  • Silver economy – szansa rozwoju Makroregionu Polski Wschodniej
  • Mapy potrzeb zdrowotnych – leczenie szpitalne z perspektywy województw Polski Wschodniej
  • Obecna i postulowana struktura lecznictwa stacjonarnego. Miejsce lecznictwa sanatoryjnego i uzdrowiskowego w rozwoju regionu
  • Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej w regionie – koordynacja opieki zdrowotnej i kompleksowość świadczeń
  • Możliwości finansowania świadczeń zdrowotnych przez jednostki samorządu terytorialnego

11:30-13:00

 • Eksport i inwestycje zagraniczne. Polski impet eksportowy

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Raport: Polska Wschodnia na tle kraju. Kierunki możliwego rozwoju
  • Polska 1995-2015: sześciokrotny wzrost eksportu! Analiza sukcesu
  • Rysy na laurce. Między kooperacją a produktem finalnym, między prostym a nowoczesnym,
  • wysokoprzetworzonym produktem
  • Nadmierna koncentracja na wąskim wachlarzu produktów eksportowych i rynkach UE. Próby rozszerzania udziału tzw. rynków dalekich – skuteczne?
  • Jak dopomagać eksportowi?
  • Agencja Wspierania Eksportu, BGK i KUKE w strukturach Polskiego Funduszu Rozwoju. Cel zmiany.
  • Proeksportowe zadania
  • Znaczenie polskich inwestycji za granicą. Bariery. Przesłanki przyspieszenia. Jak skłonić firmy z sektora MSP do bardziej masowej ekspansji?
 • Rozwój innowacji w sektorze medycznym z perspektywy Polski Wschodniej

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Potencjał innowacyjny ośrodków medycznych i uczelni medycznych w regionie. Czy jest wykorzystywany?
  • Inwestowanie w innowacyjną medycynę jako element strategii rozwoju gospodarczego regionu
  • Od nauki do przemysłu – jak skrócić tę drogę?
  • Przykłady wdrożeń innowacyjnych technologii i procedur medycznych w województwach Polski Wschodniej
  • Warunki do tworzenia i rozwijania medycznych start-upów w regionie
 • Unijne fundusze w Polsce Wschodniej

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Pożytkowanie unijnych funduszy w Polsce, w tym w Polsce Wschodniej. Próba bilansu
  • Co się zmieni? Nowe idee, kierunki, potrzeby i zasady wydatkowania środków z Unii
  • Obecna perspektywa budżetowa. Programy zarządzane w sposób centralny – projekty, spodziewane efekty i ograniczenia
  • Regionalne Programy Operacyjne a strategie województw – preferencje, stan realizacji marszałkowskich
  • konkursów. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
  • Inteligentne specjalizacje we wschodnich województwach. Wybór. Ocena
  • Nowe możliwości pozyskiwania pieniędzy na rozwój, m.in. Plan Junckera i Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych
 • Bezpieczeństwo energetyczne Polski Wschodniej

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Bilansowanie mocy w systemie. Aktualna sytuacja. Prognoza do roku 2035
  • Inwestycje w energetyce konwencjonalnej. Nowe rozwiązania systemowe
  • Rola OZE w bilansie mocy. Źródła sterowalne i niesterowalne. Budowa pierwszej elektrowni atomowej
  • Ropa i gaz. Możliwość realnej dywersyfikacji dostaw
  • Połączenia transgraniczne. Rola, stan obecny i perspektywy rozwoju
 • Start-upy - liderzy z Polski Wschodniej. Jak zmienić strumień w rzekę?

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Otwieranie drzwi – nowe i stare możliwości dla start-upów – minirozmowa
  • Wyróżniające się start-upy z Polski Wschodniej (różne rodzaje działalności)
  • Pomysł szuka inwestorów/Success stories
  • Jak nam się udało? O innowacjach, w tym wcielaniu w życie start-upowych rozwiązań w przemyśle
  • spożywczym i handlu mówią biznesmeni z Polski Wschodniej. Motywacje, droga, skutki
  • Na gorąco. Najciekawsze z przedstawionych start-upowych propozycji w ocenie i komentarzu biznesmenów –  uczestników sesji

13:45-15:00

 • Startupy

   
 • Polska Wschodnia i rozwój OZE

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • OZE w Polsce Wschodniej. Skala postępu i skutki.
  • Nowe regulacje OZE. Wpływ na sektor. Ryzyka nowych rozwiązań: ekonomiczne, prawne i organizacyjne. Polityka państwa
  • Biogazownie. Potencjał ich upowszechnienia w zmienionym otoczeniu prawnym. Dlaczego warto inwestować w ten rodzaj OZE?
  • Szanse rozwoju OZE bez centralnego wsparcia
  • Wpływ nowych regulacji OZE na możliwości rozwoju gmin
  • Społeczności lokalne. Klucz do rozwoju OZE?
  • Bezpieczeństwo, koszty, jakość zaopatrzenia w energię terenów wiejskich
  • Energetyka poza miastem. Podmiotowość rolników
  • Klastry energii i spółdzielnie energetyczne. Świeże koncepcje.
  • Jednostki samorządu terytorialnego. Udział w klastrach energii i spółdzielniach
 • Do Polski Wschodniej nam po drodze

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Zachód i wschód Polski w realizacji wielkich projektów infrastrukturalnych. Czy te inwestycje powinny być skutkiem rozwoju regionalnej gospodarki czy poprzedzającym katalizatorem?
  • Program Dróg Krajowych – projekty kluczowe dla rozwoju wschodnich regionów Polski Wschodniej. Kolej i transport intermodalny
  • Via Carpatia i Rail Baltica. Postęp po stagnacji? Realność komunikacyjnych i gospodarczych perspektyw dla Polski Wschodniej
  • Sieć dróg lokalnych jako wsparcie dla gospodarki. Potrzeby i dostępne środki
  • Utrzymanie dróg. Problemy kompetencyjne, prawne i finansowe. Rola firm prywatnych
 • Nauka - biznes - administracja - NGO . Podglebie i systemy wsparcia start-upów

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Państwo, biznes, fundusze europejskie i start-upy. Relacje i strategie. Jak jest, jak być powinno, jak będzie?
  • Czego szukają w start-upach fundusze inwestycyjne i wielkie firmy? Polski katalog ograniczeń. Ku zmianie sytuacji. Przykłady dobrych praktyk
  • Polska Wschodnia. Regionalne parki naukowo-technologiczne, innowacyjne inkubatory, start-upowe koalicje. Sprzyjające ekosystemy
  • Nauka wspiera i tworzy start-upy. Rola samorządów. Sytuacja w makroregionie wschodnim
  • Jak wyrosłem w swoim regionie – kto mi pomógł, co szkodziło? Opowieść założycieli start-upów
  • NGOs i ich rola w kreowaniu klimatu inwestycyjnego
  • Rola samorządu gospodarczego i lokalnego w rozwoju przedsiębiorczości
  • Innowacje jako remedium na pułapkę średniego dochodu. Ofensywa państwa
 • Nowy Jedwabny Szlak - chiński pomysł z polskim wątkiem

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Wielka globalna idea. Czemu i komu służy? Ocena rysujących się inicjatyw
  • Droga z Chin na Stary Kontynent. Dobre perspektywy. A zagrożenia?
  • Rozwój polskiego odcinka Nowego Jedwabnego Szlaku szansą dla Polski Wschodniej. Slogan czy rzeczywistość? Gospodarka. Infrastruktura logistyczna
  • Polscy przewoźnicy na Szlaku. Eksport-import: zrównoważenie przewozów z Azji i do Azji
  • Rynek azjatycki i polski eksport. Widoki na ofensywę przemysłu spożywczego Polski Wschodniej w Państwie Środka
 • Firmy rodzinne. Renesans, status quo czy kryzys?

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Firmy rodzinne – opoka unijnych gospodarek. Czy następcy chcą dziś kontynuować familijny biznes?
  • Jak zabezpieczyć interesy rodziny w familijnej firmie. Cele, rodzaje sukcesji, doradztwo
  • Intuicja czy komputer… Zarządzanie w familijnych przedsiębiorstwach. Różnice generacyjne. Obcy menedżerowie i inwestorzy
  • Między nowoczesnością a tradycją. Wartości w firmach rodzinnych. Mit, a może realny atut w konkurencyjnej walce?
  • Wsparcie państwa dla firm rodzinnych. Formy i oczekiwania obu stron
  • Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce Wschodniej. Ich rola w gospodarce – garść przykładów

15:30-17:00

 • Polityka klastrowa w nowej perspektywie unijnej 2014-2020

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Klastry – co stymuluje ich rozwój: unijne fundusze, władze administracyjne czy przekonanie przedsiębiorców o ich skuteczności?
  • Wpływ klastrów na gospodarczy rozwój regionu. Niezła pozycja Polski Wschodniej na klastrowej mapie kraju
  • Wzrost unijnego wsparcia dla klastrów w perspektywie budżetowej 2014-2020. Kto i z jakich programów unijnych może skorzystać?
  • Preferencje i priorytety w rozdziale środków z UE. Nowe możliwości – w ocenie biznesu
  • Klastry w strategicznej polityce państwa, w tym w Programie na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Programy i instytucje. Wsparcie samorządów. Nadzieje czy rezerwa przedsiębiorców?
 • Spotkania gospodarcze

   
 • Reforma nauki, pobudzania innowacji, odzew biznesu

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • J. Gowin: „Za 3-4 lata polska gospodarka powinna przestać być imitacyjna, a stać się dużo bardziej innowacyjna\". Urzędowy optymizm czy realny poziom polskich ambicji?
  • Zaklęty krąg: nauka-biznes-administracja. Nowy system finansowania prac innowacyjnych (m.in. środki z UE) i poziom ich komercjalizacji
  • Cele projektu reformy szkolnictwa wyższego: odbiurokratyzowanie nauki, wsparcie innowacyjności
  • gospodarki, intensyfikacja środków na flagowych uczelniach. Mniejsze szkoły mają się czego obawiać?
  • Ośrodki akademickie Polski Wschodniej a innowacyjność gospodarki i kształcenie specjalistów dla
  • regionalnego rynku pracy. Współpraca z biznesem
  • Region-kraj-glob. Nowoczesna nauka i wdrożenia w Polsce Wschodniej – próba prognozy. Lokalne modele relacji z proinnowacyjnymi instytucjami i samorządami
 • Daleki Wschód zastąpi Rosję? Polscy eksporterzy żywności szykują się do skoku na rynki Chin, Indii, Wietnamu. A może Afryka?

  ZOBACZ WIĘCEJ
   
  • Przyrost eksportu polskiej żywności na dalekie rynki receptą na utratę rosyjskich klientów? Rynek dla polskiej żywności w Azji i Afryce
  • Konsolidacja i budowa dużych podmiotów szansą na podbicie dalekich rynków
  • Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego na rynkach unijnych. Zagrożenie protekcjonizmem gospodarczym
  • Czym i jak konkurować? Szanse na budowanie rozpoznawalnych na świecie polskich marek
  • Formy wsparcia eksportu i ekspansji zagranicznej. Współpraca sektorów przemysłu spożywczego dla rozwoju zagranicznej ekspansji polskiej żywności

19:00

 • Wieczorna Gala

   

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.