WKG 2018: Wpływ współpracy transgranicznej na rozwój Polski Wschodniej