Prelegenci


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Wiesław Urban

Wiesław Urban

koordynator projektu GoSmart BSR, kierownik, Katedra Zarządzania Produkcją, Politechnika Białostocka

Jest profesorem zarządzania na Politechnice Białostockiej. Jest autorem bądź współautorem 180 publikacji naukowych, w tym artykułów w pismach indeksowanych w Web of Science. Jego prace naukowe są chętnie cytowane przez badaczy w kraju i za granicą. Systematycznie uczestniczy w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, prowadzi badania naukowe wspólne z uniwersytetami zagranicznymi. Odbył kilka staży zagranicznych, w tym na Oxford Brookes University.

Jest koordynatorem międzynarodowego projektu GoSmart BSR o budżecie 1,8 mln euro, którego tematem jest internacjonalizacja MŚP. Wiesław Urban w aktywny sposób łączy badania naukowe z praktyką gospodarczą, zrealizował kilkadziesiąt prac badawczo-wdrożeniowych na zlecenie przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych, pracował jako kontraktowy menedżer, przeprowadził szereg szkoleń z tematyki doskonalenia organizacji, w tym na zamówienie międzynarodowych firm konsultingowych. Pracuje również jako ekspert dla Komisji Europejskiej, NCBiR i PARP.

Bierze udział w sesjach:

 • Współpraca transgraniczna – doświadczenia i perspektywy

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Współpraca transgraniczna – doświadczenia i perspektywy

  • Stan i przyszłość programów współpracy transgranicznej
  • Współpraca gospodarcza Polski z Litwą, Białorusią, Ukrainą i Rosją. Spojrzenie z obu stron granicy. Specjalne strefy inwestycyjne
  • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) „Polska Wschodnia”. Wykorzystanie środków z programów współpracy
  • Regionalne Inteligentne Specjalizacje jako priorytet współpracy transgranicznej
  • Wschodnia granica Polski granicą UE. Współpraca na linii samorząd-rząd-Frontex (UE)

POWRÓT