Prelegenci


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Tomasz Kałużny

Tomasz Kałużny

sędzia, VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Orzekający w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wykładowca na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, doświadczenie dydaktyczne w realizacji szkoleń z zakresu praktycznych aspektów stosowania i wykładni prawa europejskiego i krajowego, z odniesieniem do alternatywnych metod rozwiązywania sporów; były Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku, Wiceprezes Wschodniego Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, współpracujący z The European Association of Labour Court Judges (EALCJ), European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) oraz The World Bank (WB).

Bierze udział w sesjach:

 • Mediacje i arbitraż

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Mediacje i arbitraż

  • Mediacje gospodarcze przyjazne przedsiębiorcom
  • Zastosowanie klauzuli mediacyjnych w obrocie gospodarczym
  • Rola Centrum Arbitrażu i Mediacji
  • Znaczenie ugody zawartej w ramach postępowania mediacyjnego
  • Edukacja na rzecz kompromisowych i nowatorskich sposobów załatwiania sporów
  • Mediacje a reforma wymiaru sprawiedliwości

  Mediacje i arbitraż

  • Szczepan Barszczewski - dyrektor, Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Białymstoku
  • Leonard Etel - prezes, Wschodni Sąd Arbitrażowy (WSArb), rektor Uniwersytetu w Białymstoku w latach 2012-2016
  • Andrzej Kaliński - dziekan rady, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białystoku
  • Tomasz Kałużny - sędzia, VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Sąd Rejonowy w Białymstoku
  • Witold Karczewski - prezes, Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku, wiceprezes zarządu, Contractus Sp. z o.o.
  • Mariusz Popławski - prorektor ds. rozwoju i współpracy z zagranicą, Uniwersytet w Białymstoku
  • Bogdan Rogaski - prezes, Podlaskie Centrum Arbitrażu i Mediacji (PCAM), dyrektor, Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku
  • Joanna Dorota Toczydłowska - sędzia, koordynator ds. mediacji, Sąd Okręgowy w Białymstoku
  • Agnieszka Barbara Zemke-Górecka - dziekan, Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku

POWRÓT