Prelegenci


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż

Szczepan Barszczewski

dyrektor

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Białymstoku

Radca prawny, powołany na pierwszego dyrektora biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Białymstoku. Ukończył Prawo na Uniwersytecie w Białymstoku. Prowadził praktykę prawniczą współpracując z renomowanymi firmami konsultingowymi i kancelariami prawnymi prowadząc jednocześnie indywidualną praktykę.
Wieloletni wykładowca akademicki.
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku.
Specjalizuje się w prawie działalności gospodarczej, prawie spółek oraz prawie podatkowym.
Uczestnik i prelegent licznych konferencji podatkowych oraz z zakresu finansów publicznych.
Wieloletnie doświadczenie jako członek Rad Nadzorczych spółek.

Bierze udział w sesjach:

 • Mediacje i arbitraż

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Mediacje i arbitraż

  • Mediacje gospodarcze przyjazne przedsiębiorcom
  • Zastosowanie klauzuli mediacyjnych w obrocie gospodarczym
  • Rola Centrum Arbitrażu i Mediacji
  • Znaczenie ugody zawartej w ramach postępowania mediacyjnego
  • Edukacja na rzecz kompromisowych i nowatorskich sposobów załatwiania sporów
  • Mediacje a reforma wymiaru sprawiedliwości

  Mediacje i arbitraż

  • Szczepan Barszczewski - dyrektor, Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Białymstoku
  • Leonard Etel - prezes, Wschodni Sąd Arbitrażowy (WSArb), rektor Uniwersytetu w Białymstoku w latach 2012-2016
  • Andrzej Kaliński - dziekan rady, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Białystoku
  • Tomasz Kałużny - sędzia, VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Sąd Rejonowy w Białymstoku
  • Witold Karczewski - prezes, Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku, wiceprezes zarządu, Contractus Sp. z o.o.
  • Mariusz Popławski - prorektor ds. rozwoju i współpracy z zagranicą, Uniwersytet w Białymstoku
  • Bogdan Rogaski - prezes, Podlaskie Centrum Arbitrażu i Mediacji (PCAM), dyrektor, Izba Przemysłowo – Handlowa w Białymstoku
  • Joanna Dorota Toczydłowska - sędzia, koordynator ds. mediacji, Sąd Okręgowy w Białymstoku
  • Agnieszka Barbara Zemke-Górecka - dziekan, Okręgowa Rada Adwokacka w Białymstoku

POWRÓT