Prelegenci


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Stanisław Dziekoński

Stanisław Dziekoński

Wydział Teologiczny

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński - tytuł naukowy profesora nauk społecznych. Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie. Doktor  Honoris Causa Wschodnioeurpoejskiego Uniwersytetu Narodowego im.Łesi Ukrainki w Łucku. Autor licznych publikacji z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Autor wywiadów podejmujących tematykę związków nauki i biznesu. Recenzent w przewodach doktorskich, habilitacyjnych oraz postępowań w sprawie nadania tytułu profesora i tytułu doktora honoris causa. Brał udział w licznych wymianach międzynarodowych. Prelegent konferencji naukowych o tematyce społeczno - gospodarczej. Laureat licznych nagród, medali i wyróżnień w tym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek licznych gremiów naukowych i doradczych.

Bierze udział w sesjach:

 • Biznes i nauka

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Biznes i nauka

  • Potencjał i konkurencyjność uczelni Polski Wschodniej. Wiodące specjalności
  • Nauka we współpracy z biznesem – dużym i mniejszym, rodzimym i zagranicznym
  • Komercjalizacja badań, modele współpracy z firmami. Rola spółek spin-off i spin-out
  • Nauka i pracodawcy w dialogu na rzecz jakości kształcenia i rynku pracy
  • Konstytucja dla Nauki i inne reformy – rola w systemie kształcenia, komercjalizacji badań i innowacyjności w ocenie naukowców-praktyków
  • Sieć Uniwersytetów Polski Wschodniej?

  Biznes i nauka

  • 5 - 5
  • 5 - 5
  • 5 - 5
  • 6 - 6
  • 5 - 5
  • 5 - 5
  • 2 - 2

POWRÓT