Prelegenci


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Mieczysław Baszko

Mieczysław Baszko

współprzewodniczący, Polsko-Białoruska Grupa Parlamentarna, poseł na Sejm RP

Nauczyciel, działacz partyjny, wieloletni samorządowiec, radny miejski, radny sejmiku wojewódzkiego. Piastował urząd Wicemarszałka i Marszałka Województwa Podlaskiego. Od 2015 aktywny Poseł VIII kadencji Sejmu. Aktywny na rzecz Podlasia, promuje jego kulturę, tradycje i smaki. Działa na rzecz rozwoju współpracy z Białorusią, współprzewodniczy podkomisji stałej ds. mniejszości polskiej na Litwie. Dba o rodaków zamieszkujących na Litwie i Białorusi, wspiera rozwój polskiej kultury i tradycji pomagając w odbudowie polskich zabytków, świątyń, organizując inicjatywy edukacyjne i promujące polskość.

Bierze udział w sesjach:

 • Współpraca transgraniczna – doświadczenia i perspektywy

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Współpraca transgraniczna – doświadczenia i perspektywy

  • Stan i przyszłość programów współpracy transgranicznej
  • Współpraca gospodarcza Polski z Litwą, Białorusią, Ukrainą i Rosją. Spojrzenie z obu stron granicy. Specjalne strefy inwestycyjne
  • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) „Polska Wschodnia”. Wykorzystanie środków z programów współpracy
  • Regionalne Inteligentne Specjalizacje jako priorytet współpracy transgranicznej
  • Wschodnia granica Polski granicą UE. Współpraca na linii samorząd-rząd-Frontex (UE)

  Współpraca transgraniczna – doświadczenia i perspektywy

  • Mieczysław Baszko - współprzewodniczący, Polsko-Białoruska Grupa Parlamentarna, poseł na Sejm RP
  • Cezary Cieślukowski - przewodniczący konwentu, Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”
  • Leszek Faltyniak - sekretarz generalny, Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa, prezes zarządu, Trasko-Inwest
  • Artur Michalski - ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi, -
  • Maciej Perkowski - prodziekan, Wydział Prawa, kierownik, Katedra Prawa Międzynarodowego, Uniwersytet w Białymstoku
  • Wiesław Urban - koordynator projektu GoSmart BSR, kierownik, Katedra Zarządzania Produkcją, Politechnika Białostocka

POWRÓT