Prelegenci


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Joanicjusz Nazarko

Joanicjusz Nazarko

prezydent, EPPM Association

Dyrektor Międzynarodowego Chińskiego i Środkowo-Wschodnioeuropejskiego Instytutu Logistyki i Nauki o Usługach Politechniki Białostockiej
Prezydent Association of Engineering, Project and Production Management (EPPM)
Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Jest profesorem na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz profesorem stowarzyszonym Université du Québec w Trois-Rivières w Kanadzie, a także profesorem honorowym Zhejiang University Ningbo Institute of Technology w Chinach.
Obszar jego zainteresowań naukowych to: foresight technologiczny i strategiczny, prognozowanie, systemy logistyczne, analiza produktywności i benchmarking w sektorze korporacyjnym i publicznym. Stworzył szkołę naukową foresightu. Jest autorem bądź współautorem ponad 300 publikacji naukowych (książek, monografii, podręczników, artykułów i referatów). Wiele jego prac zostało opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych. Swoje prace przedstawiał na licznych konferencjach krajowych oraz międzynarodowych, m.in. w Australii, Brazylii, Izraelu, Japonii, Jordanii, Kanadzie, Korei Południowej, Niemczech, RPA, Singapurze, USA oraz w wielu krajach Europy. Odbył staże naukowo-dydaktyczne na wielu uczelniach zagranicznych jako profesor wizytujący i stypendysta. Koordynator wielu projektów i grantów badawczych międzynarodowych i krajowych, m.in. Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020». Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii, POIG (2009-2013), Scenariusze w antycypowaniu i kształtowaniu przyszłości w badaniach foresightowych, NCN (2011-2014), Rail Baltica Growth Corridor, UE Baltic Sea Region Programme (2010-2013). Laureat licznych grantów i stypendiów naukowych krajowych oraz międzynarodowych.
Zasiada w kolegiach i komitetach redakcyjnych wielu czasopism naukowych oraz jest członkiem komitetów naukowych i organizacyjnych licznych konferencji naukowych krajowych i zagranicznych.
Przynależy do licznych organizacji naukowych, w tym jest członkiem prezydium Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk; członkiem zwyczajnym Akademii Inżynierskiej w Polsce; oraz Przewodniczącym Polskiego Oddziału IEEE Technology and Engineering Management Society.
Zasiada w licznych gremiach doradczych i społeczno-gospodarczych.

Bierze udział w sesjach:

 • Suchy port na euroazjatyckim szlaku transportowym

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Suchy port na euroazjatyckim szlaku transportowym

  • Transport i infrastruktura logistyczna na linii Europa-Azja
  • Polska Wschodnia na globalnej mapie handlowej – jak wykorzystać potencjał istniejącej infrastruktury?
  • Nowy Jedwabny Szlak. Doświadczenia, perspektywy, ograniczenia
  • Podlaskie – suchy port na europejsko-azjatyckim szlaku
  • Renesans kolei i rozwój transportu multimodalnego. Nowe technologie w centrach logistycznych

  Suchy port na euroazjatyckim szlaku transportowym

  • 5 - 5
  • 5 - 5
  • 5 - 5
  • 5 - 5
  • 5 - 5
  • 2 - 2
  • 5 - 5
  • 4 - 4

POWRÓT