Prelegenci


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Jan Olbrycht

Jan Olbrycht

poseł do Parlamentu Europejskiego

Doktor socjologii. Nauczyciel akademicki, ekspert, polityk i działacz społeczny. Były burmistrz Cieszyna, marszałek województwa śląskiego. Aktywny członek wielu organizacji samorządowych szczebla lokalnego i regionalnego. Ekspert w dziedzinie polityki regionalnej oraz miejskiej. Prelegent na międzynarodowych konferencjach. Od 2004 poseł do Parlamentu Europejskiego. Wice-przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim w latach 2004-2009. Wice-przewodniczący specjalnej Komisji ds. Wyzwań Politycznych w latach 2010-2011. Wiceprzewodniczący frakcji Europejskiej Partii Ludowej w PE odpowiedzialny za dialog międzykulturowy i sprawy religijne w latach 2011-2014. W poprzedniej kadencji współzałożyciel i przewodniczący parlamentarnej Intergrupy URBAN. Obecnie członek Komisji Budżetowej (stały sprawozdawca Parlamentu Europejskiego do spraw wieloletnich ram finansowych) i członek zastępca Komisji Rozwoju Regionalnego. Współprzewodniczący grupy roboczej Europejskiej Partii Ludowej ds. dialogu międzykulturowego i religijnego.

 

Bierze udział w sesjach:

 • Fundusze unijne po roku 2020

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Fundusze unijne po roku 2020

  • Wykorzystanie funduszy rozwojowych UE wyzwaniem dla regionu. Sukcesy i niedostatki programów regionalnych
  • Mechanizmy wsparcia w ramach programów unijnych po roku 2020. Perspektywy dla Polski Wschodniej
  • Co się zmieni? Środki zwrotne, sposoby i możliwości ich wykorzystania. Priorytetowe kierunki inwestowania
  • Finansowanie współpracy terytorialnej z programów UE – możliwości, potrzeby, potencjalne efekty
  • Edukacja i nowe kompetencje. Uczelnie a „miękkie“ projekty regionalne

  Fundusze unijne po roku 2020

  • 5 - 5
  • 2 - 2
  • 5 - 5
  • 2 - 2
  • 2 - 2
  • 5 - 5
  • 5 - 5

POWRÓT