Prelegenci


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Jacek Szlachta

Jacek Szlachta

kierownik, Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Jacek Szlachta jest kierownikiem katedry Rozwoju Regionalnego I Przestrzennego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie I Wiceprzewodniczącym Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Był także członkiem ostatniej Naukowej Rady Statystyki w Głównym Urzędzie Statystycznym. Jego badania naukowe skupiają się na: polityce regionalnej, Europejskiej polityce spójności, terytorialnych prawidłowościach rozwoju społecznego i gospodarczego oraz zmianach zasięgu przestrzennego Unii Europejskiej. Był wizytującym profesorem w MIT (SPURS Programme) oraz EPRC w Strathclyde University. Był przewodniczącym VASAB gdy pierwsza Wizja I Strategie Państw Morza Bałtyckiego zostały przygotowane. Był doradcą Danuty Huebner gdy była ona przewodniczącą Komitetu Polityki Regionalnej w Parlamencie Europejskim. Międzynarodowa aktywność ekspercka w ramach programów UE i Polski była realizowana w Gruzji i Mołdawii. Był także członkiem zespołów badawczych międzynarodowych projektów naukowych realizowanych w ramach: programu Horyzont, ESPON (w tym Europejskie Terytorium 2050), Programów Ramowych UE. Był liderem zespołów lokalnych ekspertów projektów OECD I Banku Światowego. Był współautorem eksperckiej Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2033 I wiodącym eksertem wielu strategii regionalnych I miejskich (Kraków, Szczecin, Warmia Mazury). W latach 2018-2019 jest Przewodniczącym Strategicznego Forum Doradczego w projekcie ESPON Territorial Reference Framework for Europe 2030.

Bierze udział w sesjach:

 • Strategie w rozwoju regionów

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Strategie w rozwoju regionów

  • Projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego
  • Realny wpływ strategii na kształt polityki regionalnej i jakość życia mieszkańców
  • Czy/w jaki sposób strategiczne zapisy stymulują wzrost gospodarczy?
  • Do kogo, dla kogo, po co – adresaci o użyteczności strategii
  • Nowe uwarunkowania i nowe kierunki rozwoju województw

POWRÓT