Prelegenci


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Grzegorz Chocian

Grzegorz Chocian

prezes zarządu

Ekoton Sp. z o.o.

Prezes Zarządu i wspólnik EKOTON sp. z o.o. Wieloletni wykładowca akademicki, felietonista czasopism branżowych.

Od ponad 21 lat specjalizuje się w ochronie środowiska, realizacji kluczowych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce i regionie, jak: droga krajowa S-8, Kampus Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 2010-2012 ekspert kluczowy ds. ochrony środowiska, zaakceptowany przez Bank Światowy w „Projekcie Ochrony Przeciwpowodziowej Doliny Odry z Wrocławskim Węzłem Wodnym”. Koordynator analiz przyrodniczych w projekcie budowy zapory i elektrowni na Wiśle poniżej Włocławka, ekspert w projekcie przebudowy wejścia do portu morskiego w Ustce, budowy systemów chłodniczych Elektrowni Kozienice, dokumentacji podlaskiego lotniska regionalnego. Członek Rady Programowej "Kampanii antyazbestowej".
Obecnie ekspert Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Urzędu Morskiego, Parlamentarnego Zespołu Rozwoju Dróg Wodnych. Członek wojewódzkich Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko na Podlasiu i Mazowszu. Dyplomowany eko-negocjator. W 2006 roku odznaczony przez Ministra Gospodarki odznaką honorową „Za zasługi dla turystyki”.

Członek wielu organizacji i stowarzyszeń biznesowych, i społecznych, w tym ekologicznych. 

Prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono, powołanej dla wsparcia inwestorów publicznych i prywatnych poprzez ograniczenie zjawiska blokowania inwestycji. Współautor "Białej Księgi Infrastruktury"
poświęconej sposobom likwidacji barier w rozwoju gospodarczym i infrastrukturalnym.

Bierze udział w sesjach:

 • Suchy port na euroazjatyckim szlaku transportowym

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Suchy port na euroazjatyckim szlaku transportowym

  • Transport i infrastruktura logistyczna na linii Europa-Azja
  • Polska Wschodnia na globalnej mapie handlowej – jak wykorzystać potencjał istniejącej infrastruktury?
  • Nowy Jedwabny Szlak. Doświadczenia, perspektywy, ograniczenia
  • Podlaskie – suchy port na europejsko-azjatyckim szlaku
  • Renesans kolei i rozwój transportu multimodalnego. Nowe technologie w centrach logistycznych

POWRÓT