Prelegenci


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Ewa Rollnik-Sadowska

Ewa Rollnik-Sadowska

Zakład Ekonomii Menedżerskiej, Wydział Inżynierii Zarządzania

Politechnika Białostocka

Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskała w 2009 roku na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest zatrudniona na stanowisku adiunkta na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, gdzie od 2016 roku pełni funkcję Prodziekana ds. Kształcenia.

Zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia związane z ekonomią pracy
w zakresie determinant i metod pomiaru efektywności Publicznych Służb Zatrudnienia oraz polityką rynku pracy w Unii Europejskiej.

Kierowała działaniem naukowym nt. „Efektywność publicznych służb zatrudnienia w Polsce - stan rzeczywisty a pożądany” w ramach grantu przyznanego przez NCN. 

Była kierownikiem zespołów badawczych projektów z zakresu ekonomii pracy, w tym między innymi projektu Podlaskie otwarte na młodych realizowanego przez  WUP w Białymstoku w partnerstwie z Politechniką Białostocką, w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER. Ponadto koordynowała badania Przyczyny zróżnicowania powiatowych rynków pracy województwa podlaskiego realizowane na zlecenie WUP w Białymstoku.

Jest ekspertem PARP do oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 (dziedzina: rynek pracy w tym prawodawstwo).

Współpracuje z polskimi i zagranicznymi instytutami badawczymi (Polskim Instytutem Ekonomicznym, Hamburg Institute of International Economics (HWWI)).

Prowadzi zajęcia dydaktyczne na licznych uczelniach zagranicznych (Dania, Niemcy, Grecja, Portugalia, Włochy, Litwa, Łotwa, Węgry, Gruzja, Armenia).

 

Bierze udział w sesjach:

 •  

  Rynek pracy

  • Wyzwania współczesnego rynku pracy – nowe zawody, nowe technologie, demografia
  • Zawody deficytowe – kogo brakuje na rynku pracy w Polsce Wschodniej
  • Szkolnictwo zawodowe odpowiedzią na potrzeby rynku pracy. Oczekiwania i zaangażowanie pracodawców
  • Elastyczność na rynku pracy jako odpowiedź na zmiany – modny trend czy konieczność?
  • Kodeks pracy i nowa polityka migracyjna – kiedy nowe rozwiązania?
  • Urzędy pracy w nowej rzeczywistości rynkowej. Ich rola w Polsce Wschodniej

POWRÓT