Prelegenci


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Bogusław Plawgo

Bogusław Plawgo

kierownik, Zakład Podstaw i Strategii Zarządzania

Uniwersytet w Białymstoku

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Białymstoku,
prezes zarządu Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr, kierownik Zakładu Podstaw i Strategii Zarządzania Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Jest autorem ponad 140 opracowań naukowych dotyczących głównie sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwoju regionalnego. Autor wielu ekspertyz związanych z rozwojem regionalnym. Członek Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Podlaskiego. W kadencji 2011-2014 członek a obecnie ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej nadzorującej jakość kształcenia w polskich uczelniach wyższych.

Bierze udział w sesjach:

 • Strategie w rozwoju regionów

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Strategie w rozwoju regionów

  • Projekt aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego
  • Realny wpływ strategii na kształt polityki regionalnej i jakość życia mieszkańców
  • Czy/w jaki sposób strategiczne zapisy stymulują wzrost gospodarczy?
  • Do kogo, dla kogo, po co – adresaci o użyteczności strategii
  • Nowe uwarunkowania i nowe kierunki rozwoju województw

  Strategie w rozwoju regionów

  • Monika Andrulewicz - reporter, dziennikarz, TVP3
  • Wojciech Dziemianowicz - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego, Uniwersytet Warszawski
  • Monika Karska - laureatka konkursu , „Moje województwo. Podlaskie 2030”
  • Artur Kosicki - marszałek województwa podlaskiego, -
  • Łukasz Nazarko - prodziekan, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Białostocka
  • Bogusław Plawgo - kierownik, Zakład Podstaw i Strategii Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku
  • Jacek Szlachta - kierownik, Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

POWRÓT