Prelegenci


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Artur Michalski

Artur Michalski

ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi

-

Artur Michalski urodził się w 1962 roku w Warszawie. Ukończył studia filozoficzne na Akademii Teologii Katolickiej. W 1987 roku rozpoczął pracę w katolicko-społecznym tygodniku "Ład". Jesienią 1990 roku rozpoczął pracę w MSZ i na wiosnę przyszłego roku wyjechał do ambasady w Moskwie jako pracownik działu prasowego, a następnie rzecznik prasowy ambasady. W roku 1996 powrócił do Warszawy i objął stanowisko kierownika działu rosyjskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich. Następnie w 1997 roku został naczelnikiem wydziału rosyjskiego w Departamencie Europy Wschodniej MSZ. W 2000 roku wyjechał do pracy w ambasadzie RP w Waszyngtonie w charakterze rzecznika prasowego. W 2004 roku powrócił do Warszawy i podjął pracę w Departamencie Ameryki. Dwa lata później wyjechał na stanowisko zastępcy ambasadora do ambasady RP w Kanadzie. Na jesieni 2010 roku powrócił do Polski i objął funkcję zastępcy  dyrektora Departamentu Wschodniego. Po kilku miesiącach przejął obowiązki kierującego departamentem i na początku 2011 roku został dyrektorem Departamentu Wschodniego. Na jesieni 2012 roku rozpoczął misję ambasadora RP w Kiszyniowie. Latem 2017 roku powrócił do Kraju i objął stanowisko dyrektora Departamentu Wschodniego MSZ. Od czerwca 2018 roku pełni misję Ambasadora RP w Republice Białorusi.

Bierze udział w sesjach:

 • Współpraca transgraniczna – doświadczenia i perspektywy

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Współpraca transgraniczna – doświadczenia i perspektywy

  • Stan i przyszłość programów współpracy transgranicznej
  • Współpraca gospodarcza Polski z Litwą, Białorusią, Ukrainą i Rosją. Spojrzenie z obu stron granicy. Specjalne strefy inwestycyjne
  • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) „Polska Wschodnia”. Wykorzystanie środków z programów współpracy
  • Regionalne Inteligentne Specjalizacje jako priorytet współpracy transgranicznej
  • Wschodnia granica Polski granicą UE. Współpraca na linii samorząd-rząd-Frontex (UE)

  Współpraca transgraniczna – doświadczenia i perspektywy

  • Mieczysław Baszko - współprzewodniczący, Polsko-Białoruska Grupa Parlamentarna, poseł na Sejm RP
  • Cezary Cieślukowski - przewodniczący konwentu, Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”
  • Leszek Faltyniak - sekretarz generalny, Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa, prezes zarządu, Trasko-Inwest
  • Artur Michalski - ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Białorusi, -
  • Maciej Perkowski - prodziekan, Wydział Prawa, kierownik, Katedra Prawa Międzynarodowego, Uniwersytet w Białymstoku
  • Wiesław Urban - koordynator projektu GoSmart BSR, kierownik, Katedra Zarządzania Produkcją, Politechnika Białostocka

POWRÓT