Prelegenci


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Andrzej Parafiniuk

Andrzej Parafiniuk

prezes zarządu, Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, konsul honorowy, Republika Finlandii w Białymstoku

Z wykształcenia prawnik, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wysokie kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie w doradztwie strategicznym oraz w zakresie zarządzania, marketingu i finansów.
Zarządzał największym projektem brytyjskiego Funduszu Know How Fund w Europie Wschodniej - Polsko – Brytyjskim Programem Rozwoju Przedsiębiorczości. Był członkiem rad nadzorczych w kilku przedsiębiorstwach. Jest Prezesem Zarządu w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego oraz współtwórcą regionalnego funduszu poręczeniowego i funduszu kapitałowego typu venture capital, którymi od 1995 roku zarządza.
Zasiadał i zasiada w Komitetach Monitorujących PORPW, RPO, programy Mechanizmu Norweskiego i szwajcarskiego.
Od 2006 roku jest Przewodniczącym Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Białegostoku oraz od 2015 członkiem Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Podlaskiego.
Całą swoją karierę zawodową poświęcił rozwojowi regionalnemu, ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwój gospodarczy.
Od 10 lipca 2013r. pełni funkcję Konsula Honorowego Republiki Finlandii w Białymstoku.

Bierze udział w sesjach:

 • Biznes i nauka

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Biznes i nauka

  • Potencjał i konkurencyjność uczelni Polski Wschodniej. Wiodące specjalności
  • Nauka we współpracy z biznesem – dużym i mniejszym, rodzimym i zagranicznym
  • Komercjalizacja badań, modele współpracy z firmami. Rola spółek spin-off i spin-out
  • Nauka i pracodawcy w dialogu na rzecz jakości kształcenia i rynku pracy
  • Konstytucja dla Nauki i inne reformy – rola w systemie kształcenia, komercjalizacji badań i innowacyjności w ocenie naukowców-praktyków
  • Sieć Uniwersytetów Polski Wschodniej?

POWRÓT