Prelegenci


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Adam Szałanda

Adam Szałanda

dyrektor

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

Pod kierownictwem Adama Szałanda i dzięki podjętym działaniom restrukturyzacyjnym wyprowadzono Szpital z ciążących na nim wieloletnich zaległości finansowych. Jako Dyrektor nawiązał liczne umowy współpracy transgranicznej, co przyczyniło się do promocji naszego województwa, zaowocowało przyznaniem środków finansowych z funduszów europejskich na rozwój szpitala. Zmodernizowano szereg oddziałów szpitala oraz zakupiono nowoczesną aparaturę medyczną. Rozszerzono katalog świadczeń zdrowotnych, m.in. w zakresie okulistyki, podstawowej opieki zdrowotnej, chirurgii onkologicznej oraz preluksacji, jak również diagnostyki m.in. w zakresie badań mammograficznych. Adam Szałanda pozyskał wielu specjalistów w różnych dziedzinach medycyny, jak również pozyskuje nowe miejsca szkoleniowe potrzebne do wyspecjalizowania się nowej kadry lekarskiej.

Za swoje zasługi został Suwalczaninem Roku 2012.

W 2014r. Szpital został finalistą i  zdobył  wyróżnienie w XVIII Gali Lider Informatyki 2014 w kategorii Służba Zdrowia.  Zostało docenione połączenie informatyzacji Szpitala z nowym sposobem kreowania i świadczenia usług dla pacjenta oraz radykalnej zmiany
w przejrzystości zarządzania publicznymi środkami.

Adam Szałanda zawsze cieszył się dużym zaufaniem i szacunkiem. Ogromna pracowitość, skrupulatność, a przede wszystkim zaangażowanie w pracę przyczyniło się do wielu sukcesów, a co za tym idzie i promocji województwa podlaskiego.

W 2015r. Szpital Wojewódzki zdobył Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008, w 2016 Szpital otrzymał wyróżnienie w kategorii Lider Roku 2016 w Ochronie Zdrowia – innowacyjny szpital w Konkursie Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny 2016, a w 2017 roku Certyfikat akredytacyjny potwierdzający spełnienie  standardów akredytacyjnych. Dużym osiągnięciem było uzyskanie tytułu Menadżer Roku.

Ponadto Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach jako jedyny z województwa podlaskiego rozpoczął współpracę z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Szpital pozytywnie przeszedł weryfikację rzetelności i znalazł się w gronie placówek, z którymi Agencja podpisała umowę dotycząca współpracy w zakresie wyceny świadczeń medycznych.

Bierze udział w sesjach:

 • Finansowanie, organizacja, kadry – kilka trudnych pytań o ochronę zdrowia

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Finansowanie, organizacja, kadry – kilka trudnych pytań o ochronę zdrowia

  • Dodatkowe pieniądze na ochronę zdrowia w ramach ustawy „6 procent” do 2024 roku – w jakich zakresach świadczeń potrzebne najbardziej?
  • Struktura lecznictwa w regionach Polski Wschodniej
  • Liczba szpitali, oddziałów, przeznaczenie i wykorzystanie łóżek a racjonalne wydatkowanie środków; co zmieniać w organizacji lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego?
  • Rola i miejsce POZ w systemie ochrony zdrowia; czy kompetencje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej są należycie wykorzystane?
  • Finansowanie podmiotów w sieci szpitali. Możliwości zbilansowania placówek w ramach ryczałtu; udział wynagrodzeń w kosztach
  • Sytuacja na rynku kadr medycznych i jej wpływ na funkcjonowanie lecznictwa w regionach – jakie prognozy?

  Finansowanie, organizacja, kadry – kilka trudnych pytań o ochronę zdrowia

  • 5 - 5
  • 5 - 5
  • 5 - 5
  • 5 - 5
  • 3 - 3
  • 5 - 5
  • 1 - 1
  • 2 - 2

POWRÓT