Prelegenci


A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż
Adam Ławicki

Adam Ławicki

założyciel, prezes

Whitehill

Badacz praktyk i biznesman odnoszący sukcesy z komercjalizacji wyników prac badawczo – rozwojowych. Jest to osoba niezwykle merytoryczna, o ponadprzeciętnym zmyśle kreatywności i umiejętności przełożenia zamierzeń badawczych na konkretne efekty ekonomiczne.

Z wykształcenia jest doktorem inżynierem Nauk Rolniczych w dyscyplinie Rolnictwo i Ogrodnictwo, tytuł zdobył w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach. Z racji bogatego doświadczenia biznesowego skupił się na rozwoju w obszarze badawczym i związanych z tym sukcesów biznesowych.

Niezmiernie ważnym jest w tym fakt, iż A. Ławicki jest ,,światowcem”, posiada bowiem doświadczenie w zakresie międzynarodowych projektów badawczych B+R, między - innymi brał czynny udział w projekcie RTLS (lokalizacja zwierząt w czasie rzeczywistym), który uzyskał pozytywne rezultaty, a wyniki badań zostały wdrożone jako produkt finalny i zamierzenie badawcze osiągnęło sukces biznesowy.

Ponadto Pan A. Ławicki jest inicjatorem przedsięwzięć badawczych: „Centrum Badawczo-Rozwojowe – Misja White Hill – Podlaska strategia sukcesu B+R+I w mechanizacji rolnictwa”   - pierwszy w województwie kompleksowy, ośrodek badań naukowych oraz „Triffid – produkt przyszłości Klastra Obróbki Metali (KKK) – synergia kooperacji w obszarze B+R”.

Pan A.Ławicki pracował jako wykładowca w jednej ze szkół w Australii. Co więcej, zarządzał projektami badawczymi własnej firmy w zakresie systemu pomiaru czasu, które zostały skomercjalizowane.

Członek Zarządu Krajowego Klastra Kluczowego: Klastra obróbki Metali.

Członek Towarzystwa Biznesowego.

Bierze udział w sesjach:

 • Branża IT – Puszcza Krzemowa

  ZOBACZ WIĘCEJ PRELEGENCI
   

  Branża IT – Puszcza Krzemowa

  • Branża komunikacyjno-informatyczna (ICT) w strategiach rozwojowych i realiach gospodarczych Polski Wschodniej
  • Dotychczasowe osiągnięcia i wschodzące ośrodki IT w makroregionie Polski Wschodniej
  • Warunki rozwoju sektora. Czego oczekuje sektor IT?
  • System wsparcia lokalnego i centralnego. Inwestorzy, inkubatory, akceleratory, klastry, parki technologiczne
  • „Puszcza Krzemowa” jako przykład kompleksowych działań kreujących środowisko dla kreatywnego biznesu opartego na technologiach IT

POWRÓT