AGENDA

Energia w samorządzie

26 września 2019 • 13:30-15:00 • Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Tematyka

  • Energetyka we wsiach i małych miastach. Programy unijne jako forma walki z wykluczeniem i niską emisją
  • Programy poprawiające efektywność energetyczną i ich beneficjenci. Termomodernizacje
  • Energetyczne wykorzystanie odpadów komunalnych. Kogeneracja, geotermia, ciepło systemowe. Na co postawią samorządy?
  • Możliwości finansowania przedsięwzięć związanych z gospodarowaniem energią